Christendom en racisme: partners in crime?
Schillebeeckxlezing door Mpho Tutu, 7 november in De Nieuwe Liefde

Racisme is onderwerp van verhitte gesprekken - in de VS protesteert de Black Lives Matter-beweging, maar ook in de Nederlandse samenleving verzet een groeiende groep mensen zich tegen structureel racisme. Opvallend genoeg worden de christelijke wortels van onze cultuur niet besproken. Om Gloria Wekker te parafraseren: zou 400 jaar kolonialisme niet ook sporen hebben achter gelaten in Nederlandse kerken?

Sterker nog: onderbelicht blijft dat de geschiedenis van Westers kolonialisme en racisme een grotendeels christelijke westerse geschiedenis is. In dit programma staat de schijnwerper daarom op de verbindingen tussen Westers christendom en racisme. Is onze post-christelijke samenleving niet mede gevormd door racistische tendensen?

Mpho and Desmond Tutu

Ds. Mpho Tutu
zal reflecteren op de invloed die de erfenis van Apartheid en racisme spelen in het Zuid-Afrika van vandaag. Waar ziet zij vooruitgang en zelfs verzoening? Op welke manier speelt racisme een rol in de samenleving? Hoe merkt zij dat in haar eigen leven?

Na haar lezing wordt Mpho Tutu geÔnterviewd door Manuela Kalsky, directeur van het DSTS en houder van de Edward SChillebeeckx-leerstoel. Ze spreken over de vraag wat het betekent om een zwarte, lesbische vrouw te zijn, en predikant. Mpho Tutu is getrouwd met een Nederlandse. Wat is haar kijk op de Nederlandse situatie?

Matthea Westerduin richt zich op witte Nederlandse kerken en mensen die zich verbonden voelen met de christelijke traditie: het is tijd dat zij kritisch kijken naar de verbindingen tussen kolonialisme, racisme en Europees christendom.

Hans van der Jagt geeft inzicht in de manier waarop in de vroege 20e eeuw in de Nederlandse koloniŽn over 'ras' gedacht werd. Wat valt daarvan te leren?

Godian Ejiogu geeft inzicht in wat het betekent om deel uit te maken van een zwarte christelijke gemeenschap in een samenleving waar het dominante christendom wit is.

Datum: maandag 7 november 2016, 20.00 uur
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Voor meer informatie (o.a. over aanmelden): http://denieuweliefde.com/programma/christianity-and-racism-partners-crime/

Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-6235721
secretariaat@dsts.nl
www.dsts.nl

© DSTS 2016
home | wat is het dsts? |  onderzoeksproject |  medewerkers
publicaties | Project W!J | organisatie |  links