Actueel - archief


Bij de soepbus leeft het Evangelie

Jan van Duijnhoven op de WJD

DSTS-medewerker Tanja van Hummel interviewde Jan van Duijnhoven, een dominicaan die bekend is bij alle dak- en thuislozen in Rotterdam en die Tanja jaarlijks tegenkomt in Taizé. "Bij de zusters van Moeder Teresa en bij de soepbus van het Leger des Heils zie ik het evangelie geleefd worden. Ik luister naar hun verhalen en geef ze de zegen als ze daarom vragen. Voor de volledigheid vermeld ik dat ik ook assistent priester voor liturgie en pastoraat ben in de tien parochies van Rotterdam Rechter Maasoever. Maar ik ben en blijf toch steeds verbonden met de noden van de moderne stad. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!"

Lees hier het hele interview.

Multireligieuze bricolage-ritualiteit

André van der Braak (foto Lucy Lambriex)
Dit voorjaar verscheen de vijfde editie van God in Nederland, het grote tienjaarlijkse onderzoek naar christelijk geloof, spiritualiteit en zingeving in ons land. Het onderzoek biedt opmerkelijke cijfers, niet alleen over christendom en nieuwe spiritualiteit in het algemeen, maar ook specifiek over traditionele en nieuwe rituelen. Hoe kunnen de kerken zich daartoe verhouden? DSTS-onderzoeker André van der Braak schreef hierover in het juli-nummer Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek.

Lees het artikel hier
.

De non en het meisje: Non en meisjeeen bijzondere dominicaanse vriendschap

Voor de buitenwereld een bijzonder stel. Een non, gehandicapt, en een meisje (ondertussen jonge vrouw); een leeftijdsverschil van zo’n 25 jaar. Maar voor onszelf? “Je vergeet ‘non’.” “O ja, dat is waar ook. Vergeten. Zo vanzelfsprekend.” En zo geldt dat ook voor de beperkingen van Holkje en voor de jeugdigheid van mij. Wat maakt dat wij bevriend zijn? En die verschillen? Doen die er toe?

Door: Tanja van Hummel

Lees hier het hele artikel

Boeddhistische christen

Oshida Kan een boeddhist christen worden? Kan een christen boeddhist zijn? Hoe ziet dat er dan uit? André van der Braak, stafmedewerker van het DSTS en hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities aan de VU, beantwoordde deze vragen door te vertellen over pater Oshida. Oshida, geboren in Japan en opgegroeid binnen de boeddhistische traditie, bekeerde zich tot het christendom, trad in bij de Dominicanen in Canada, maar keerde terug naar Japan. Is Oshida een mrb'er, een persoon die meerdere religieuze bindingen aangaat? Dit is een verslag van Van der Braaks lezing die hij gaf in het Dominicanenklooster Huissen op zaterdag 4 juni.

Door: Tanja van Hummel

Lees hier het hele artikel

Anke Liefbroer nieuwe medewerker bij het DSTS

Anke LiefbroerMet ingang van 1 april is Anke Liefbroer bij het DSTS komen werken. Anke Liefbroer doet bij het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) onderzoek naar meervoudige religieuze binding (‘Multiple religious belonging’) onder bezoekers en begeleiders van activiteiten van de Dominicaanse centra.
 
Lees hier meer
 


Lezing “Dominican View on Economic Ethics”

Lezing A Barrera

Ik wil hebben. Ik wil hebben wat anderen ook hebben. Ik wil meer hebben. Ik w il meer hebben dan de anderen. Ik wil geld verdienen. Ik wil meer geld verdienen dan anderen. Als de economie zo in elkaar zit, hoe kan er dan ooit een rechtvaardige economie zijn? Prof. dr. Albino Barrera OP, theoloog en econoom, beantwoordt deze vraag met Thomas van Aquino in de hand. Hoe? Dat hoorden we tijdens zijn lezing op 20 mei in Nijmegen. Op dit moment is Barrera ‘visiting professor’ aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Het Nijmegen Institute for Mission Studies, onderdeel van deze faculteit, en het DSTS hebben Barrera in het kader van het 800-jarig jubileum van de dominicanen gevraagd deze vraag te beantwoorden.
 
Door: Tanja van Hummel
 
Lees hier het hele artikel
 

Expert meeting met Duitse dominicanen

Vrijdag 15 april organiseerde het DSTS een expert meeting op de Vrije Universiteit met een vijftal Duitse bezoekers. Aanwezig waren dominicanen Ulrich Engel, Thomas Eggensperger en Bernhard Kohl van het dominicaanse Institut Marie-Dominique Chenu in Berlijn. Zij werden vergezeld door twee kapucijnen: Thomas Dienberg en Christophorus Goedereis. Van Nederlandse zijde waren aanwezig Erik Borgman (Universiteit van Tilburg, VU en lekendominicaan), André van der Braak (DSTS en VU), Anke Liefbroer (DSTS en VU), Joantine Berghuijs (VU) en Daan Oostveen (VU). De directeur van het DSTS, Manuela Kalsky, kon vanwege haar gasthoogleraarschap in Hamburg helaas niet aanwezig zijn.
 
De expert meeting richtte zich op twee onderwerpen. Eerst werd het project W!J van het DSTS besproken, mede met het oog op de situatie in Duitsland. Daarnaast werd het project rondom meervoudige religieuze binding van het DSTS en de VU besproken, mede in de context van de gevolgen voor de dominicaanse verkondiging in Nederland en Duitsland.
 
Lees hier verder

Expert meeting 15 april

Manuela Kalsky gasthoogleraar in Hamburg

Logo AWR

Van 1 april tot en met half juli is DSTS-directeur Manuela Kalsky gasthoogleraar bij de Universiteit van Hamburg. Zij vervult dit gasthoogleraarschap in het kader van het 'Forum Humanum'-programma van de Akademie der Weltreligionen, die aan deze universiteit gevestigd is. De 'Forum Humanum'-gasthoogleraarschappen zijn in het najaar van 2011 ingesteld. Zij maken het mogelijk om internationaal gerenommeerde we tenschappers uit verschillende disciplines voor een bepaalde periode aan de Akademie der Weltreligionen te laten werken. Doel hiervan is het geven van innovatieve input en het versterken van de interreligieuze dialoog in onderwijs en onderzoek.
 
Als onderdeel van haar gasthoogleraarschap geeft Manuela Kalsky op 9 juni een publiekslezing in het Rathaus van Hamburg onder de titel 'Die Suche nach einem "neuen Wir". Der interreligiöse Dialog als theologische und gesellschaftliche Herausforderung'.
 
Voor meer informatie zie de flyer van de Akademie der Weltreligionen over dit gasthoogleraarschap (in het Duits).


Een dominicaanse wereldburger

Leny BeemerDe dominicanen vieren dit jaar hun 800-jarig jubileum. Ooit in Spanje begonnen bij Dominicus de Guzman is de orde uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie van broeders, zusters en leken. Hoe is het om lid te zijn van een wereldwijde orde? Hoe is het om een dominicaanse wereldburger te zijn? Daarover gaat DSTS-stafmedewerker Tanja van Hummel op Nieuwwij.nl in gesprek met Leny Beemer. Zij is lekendominicaan en na eerst een aantal jaren in het bestuur van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland te hebben gezeten, ging ze internationaal. Momenteel is ze voorzitter van de Europese raad van dominicaanse lekengemeenschappen.
 
Lees het interview op Nieuwwij.nl.


Provinciaal René Dinklo over het belang van vrijheid:
"Relativeer je eigen positie"

In de serie “Conservatieven bestaan niet, progressieven evenmin” op Nieuwwij.nl onderzoekt DSTS-stafmedewerker Tanja van Hummel hoe verschillende christelijke tradities van links tot rechts nader tot elkaar kunnen komen. Maar al te vaak hoort zij dat mensen het pijnlijk vinden dat deze tradities vaker tegenover dan naast elkaar staan. Hoe brengen we die groepen bij elkaar als de leiders het zelf niet doen? Door te pleiten voor vrijheid, zoals René Dinklo o.p. doet. Hij is de provinciaal overste van de dominicanen in Nederland en met hem ging Tanja in gesprek over het belang van vrijheid, de verschillende vormen die deze vrijheid kan aannemen als het gaat om geloven en over hoe je met die vrijheid omgaat.
 
Lees het hele artikel op Nieuwwij.nl.

René Dinklo

Grensdenken

800 jaar o.p. Grensdenken. Het is het risico nemen om je eigen mening in te moeten ruilen voor een andere mening die je beter acht. Het is het gesprek aangaan met de ander. Op zaterdag 23 januari was het tevens de titel van een studiedag over dominicaanse theologie. Deze studiedag, georganiseerd door de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, vond plaats in het kader van het 800 jarig jubileum van de dominicanen. In de Dominicuskerk te Nijmegen kwamen uit alle geledingen van de dominicaanse familie mensen samen om te onderzoeken hoe God midden in de wereld is. Het was een dag van stilstaan, delen en vieren, met het risico je eigen mening in te moeten ruilen. Kortom, een dag vol grensdenken.
 
Lees het hele artikel op Nieuwwij.nl.


800 jaar Orde der Dominicanen: maar wie zijn dat nu? Twee interviews

In 2016 viert de Orde der Dominicanen zijn 800-jarig bestaan. Maar wie zijn dat nu eigenlijk, die dominicanen? DSTS-medewerker Tanja van Hummel interviewde er twee: broeder Stefan Mangnus en zuster Mary Amata.
 
Broeder Stefan Mangnus o.p. deed in september 2015 zijn professie en trad daarmee toe tot de dominicanen. Hij vertelt hoe ook een kloosterling de ervaring kent van Gods afwezigheid, momenten waarop het hem allemaal niets zegt, waarop hij met lege handen staat. “Dat geef ik dan een plaats in mijn gebed: Goede God, ik heb vandaag geen idee wat ik met U aan moet. Kyrie eleison.”
Lees het hele interview op Nieuwwij.nl.
 
Zuster Mary Amata o.p. is één van een kleine groep van dominicaanse Zusters van St. Cecilia die since augustus 2014 in Sittard wonen en werken. De groep zusters komt uit de Verenigde Staten. Tanja van Hummel sprak met haar over geloof, vreugde en liefde - en aangezien het interview in de tweede helft van december plaatsvond, natuurlijk ook over Kerstmis.
Lees het hele interview op Nieuwwij.nl.

Stefan Mangnus  Dominicanessen Sittard

Schillebeeckx-avond over 'Van God los?'

 Op woensdag 18 november werd vanuit de Edward Schillebeeckx-leerstoel, waarin het DSTS samenwerkt met cultuur- en debatcentrum De Nieuwe Liefde, de jaarlijkse Schillebeeckx-bijeenkomst georganiseerd onder de titel 'Van God los?'.
 Van God los
Hoofdgast was Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de VU, van wie eerder het boek Het seculiere experiment, hoe we van God los gingen samenleven verscheen. Samen met leerstoelhouder Manuela Kalsky, programmamaker en voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting Felix Rottenberg en Zihni Özdil, maatschappijhistoricus en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit, sprak hij over wat de secularisering ons heeft opgeleverd en wat er eventueel mee verloren is gegaan.
 
De bijeenkomst werd bezocht door ca. 120 mensen, die getuige waren van een boeiend debat dat - door het ver uit elkaar liggen van de meningen en de grote reikwijdte van het thema - op deze avond niet tot een bevredigende slotsom komt. Alle redenen te meer dus om een volgende keer opnieuw met elkaar in debat te gaan over de plek die religie in onze huidige samenleving zou kunnen of zelfs zou moeten innemen.
 
Voor een impressie zie Nieuwwij.nl.
 

Rumoer van het nieuwe:
Feestelijke opening jubileumjaar Dominicanen

Rumoer van het nieuweZeven november is de dag van Allerheiligen van de Orde van de Predikers, ook wel Dominicanen genoemd. Het is ook de dag waarop Domingo Guzman 800 jaar geleden startte met het project dat zou uitgroeien tot de Orde van de Predikers. En dit jaar is het de dag waarop de Dominicaanse Lekenbeweging Nederland het jubileumjaar "800 jaar Dominicanen" inluidde met een feestelijke conferentie onder de titel "Rumoer van het nieuwe". Deze conferentie vond plaats in de Dominicuskerk in Utrecht en hierbij waren uit alle geledingen van de dominicaanse familie mensen aanwezig: broeders, zusters, leken, medewerkers van dominicaanse projecten en belangstellenden.
 
Door: Tanja van Hummel
 
Lees hier verder

Oud-DSTS-medewerker Ad Willems o.p. overleden

Ad WillemsIn zijn woonplaats Nijmegen overleed op zaterdagavond 24 oktober dominicaan Ad Willems (88). Ad Willems werkte bij het DSTS van 1986 tot  1996.
 
Ad (kloosternaam Bonifacius) Willems werd geboren op 4 december 1926. Hij deed professie op 18 september 1946 en werd priester gewijd op 20 juli 1952. Hij promoveerde begin jaren vijftig in de ecclesiologie (kerkleer) bij de latere kardinaal Hermann Volk. Ook studeerde hij bij de grote protestantse theoloog Karl Barth in Basel. Daarna doceerde hij op de opleidingen van de dominicanen in Zwolle en vervolgens in Nijmegen. In 1966 ging hij aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen werken, als docent, lector en daarna als hoogleraar dogmatiek.
 
DSTS-bestuursvoorzitter Peter Nissen herdenkt Ad Willems als een van de pioniers van het studiecentrum en als een vriendelijke, bedachtzaam formulerende, wijze en minzame theoloog.
 
Meer over Ad Willems op de website van de dominicanen.


How to preserve and develop co-operation and peace in Europe?

Op 24 juli 2015 werd er door UPF Nederland in het Huis van Europa te Den Haag een conferentie gehouden over de vraag: How to Preserve and Develop Co-operation and Peace in Europe? Één van de sprekers was DSTS-directeur Manuela Kalsky. Lees hieronder haar bijdrage in het Engels.
Huis van Europa


Good afternoon, ladies and gentlemen,
I am not a politician. I am a theologian. I’m trained to think about meaning and about what people believe in, how they give shape to their beliefs and which religious traditions and values play a role in the background or at the forefront of their lives. At this moment I am working on a research project at VU University on MRB. MRB means: multiple religious belonging. I admit, it sounds like a scary disease – but actually it is simply the fact that more and more people in the Netherlands and in other secularized countries in Western Europe are using elements from different religious traditions and worldviews to give meaning to their lives in post-Christian societies. The empirical part of this research shows that in the Netherlands in 2014, 3.2 million people were using elements from more than one religious tradition.

Lees meer


Stockholm

Creating connectedness in pluralist societies - Lezing Zweedse kerken

DSTS-directeur Manuela Kalsky gaf op 22 mei 2015 een lezing in Stockholm voor de Zweedse kerken.

De hele lezing

Hier vindt u de Zweedse samenvatting


andre lascaris


André Lascaris over de actualiteit

DSTS-stafmedewerker André Lascaris o.p. over 'Laudato Si', de pauselijke encycliek over onze omgang met de aarde. Te lezen op www.nieuwwij.nl.

En ook een nieuw wij zal op een of andere manier bestuurd moeten worden. Een column over democratie, eveneens op www.nieuwwij.nl.25 mei: Wijsheid – voorbij alle wijsheid

(bekijk het verslag op Nieuwwij.nl)
wijsheid
Kom op Tweede Pinksterdag (25 mei) naar de Pinkster Happening over wijsheid en compassie! We zetten de spirituele vensters open. Laat je uitdagen door andere ‘religieuze geesten’ en laaf je aan de wijsheden uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Van de Moeder Gods tot Kuan Yin, van het labyrint tot vooroudergebed, van de Sjechina tot de wijsheid – voorbij alle wijsheid. Er zijn interviews, gesprekken, muziek, meditatie, rituelen en natuurlijk interactie met het publiek onder leiding van IKON-presentator Colet van der Ven en Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum/Nieuw Wij.

En het boek Zij is altijd soms – Vrouwelijke gestalten van compassie van Ton Lathouwers wordt gepresenteerd. Lathouwers is een van de meest liberale zenmeesters in Nederland en emeritus hoogleraar Slavische Letterkunde.

Annemiek Schrijver, presentator bij KRO/NCRV, neemt het eerste exemplaar in ontvangst en spreekt een recensie uit.

Chazan Petra Katzenstein en gitarist David de Vries treden op met liederen uit de Joodse traditie en zangers van de Maha Karuna Ch‘an o.l.v. Paul Triepels laten sutra’s klinken.

Verder werken mee: Mercedes Zandwijken, initiator van de Keti Koti Tafel, en Selma Sevenhuijsen, die ons in de wijsheid van het labyrint inwijdt.

Een coproductie van De Nieuwe Liefde, IKON/De Nieuwe Wereld & Nieuwwij.nl. Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomst


Even voorstellen...

onderzoekers
Het Dominicaans Studiecentrum DSTS heeft de goede gewoonte om naast een vaste staf ook tijdelijke onderzoekers in dienst te nemen. Op 1 februari begonnen drie wetenschappers, die een jaar meedoen op het project ‘meervoudige religieuze verbondenheid': Matthias Kaljauw, Bart Mijland en Taede Smedes.

De website Dominicanen.nl heeft de nieuwe onderzoekers geinterviewd.  Kijk hier voor het vraaggesprek met Matthias Kaljouw, hier voor Bart Mijland en hier voor het interview met Taede Smedes.'Dankzij Flexibel geloven weet ik dat ik een MRB'er ben'

Recensie door Jos van Oord
onderzoekers

In mijn jeugdjaren gaan we op zondag naar de Gereformeerd Vrijgemaakten. Al snel kiezen mijn ouders voor de Gereformeerde kerk. De wereld is dan gereformeerd: de bakker, de fietsenmaker, mijn vrienden. Dan vlieg je uit. En achtereenvolgens raak ik betrokken bij Youth For Christ en de evangelist Corrie ten Boom.

Later, in mijn studietijd ben ik een tijdje ‘van God los’. In de jaren zeventig word ik geboeid door onder andere de politiek theologe Dorothee Sölle, met haar aandacht voor mystiek en engagement. Als ik uiteindelijk toch predikant word, maak ik in mijn eerste gemeente kennis met vrijzinnigen én confessionelen....

Lees hier verder.Oude spiritualiteit en nieuwe wegen

In een podiumgesprek op 28 oktober in het Huis van Compassie was Manuela Kalsky – directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving – te gast bij het inspiratiegesprek 'Oude spiritualiteit en nieuwe wegen'. De vraag was daar: Kan de kerk nieuwe wegen bieden, wat vraagt de hedendaagse mens? Een verslag van Anton van der Meer.

Manuela vergeleek de plaats van kerken, religie en spiritualiteit in de maatschappij met een plek aan een rivier. Een rivier, die met vele bochten meandert door het maatschappelijk landschap. In één bocht ligt een delta van christelijke kerkgenootschappen, andere bochten herbergen de islam met zijn vele modaliteiten, en dan is er het boeddhisme, het hindoeïsme, het joodse geloof en andere religies.

Maar er zijn ook delta's van niet zo gangbare spirituele tradities:  sjamanisme, new age, tarot, Katharen (waarvan het woord ketter is afgeleid), reiki, zen, theosofie, soefisme, enzovoort.

inspiratiegesprek
Manuela is samen met Frieda Pruim - mede-auteur van Flexibel Geloven – deze rivier opgevaren en heeft gesprekken gevoerd met reizigers die in verschillende havens de zin van hun leven hebben laten invullen. Deze gesprekken zullen in de toekomst in een wetenschappelijk kader worden gezet in een onderzoeksproject van de Schillebeeckxleerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wie zijn deze mensen die uit meerdere religieuze tradities hun leven vorm geven en ook voor anderen een bron van inspiratie zijn?

Uit eerdere onderzoeken werden al resultaten gepubliceerd op een aantal websites: Reliflex.nl, Zinweb.nl, Reliwerk.nl. En dan is er ook het communicatiemedium Nieuw W!j: Nieuwwij.nl. Daarnaast verschenen er boeken, waarvan Flexibel Geloven het meest recente is.

In dit boek komen mensen aan het woord die met een christelijke achtergrond elementen uit de verschillende religieuze tradities combineren. Zij zijn op zoek naar krachtbronnen, mediteren, reciteren een mantra (religieuze  spreuk), verzorgen een huisaltaar.

Het geeft hen een extra stimulans om het leven van elke dag aan te kunnen, hun medemensen waar nodig een helpende hand te bieden, hun steentje bij te dragen aan een leefbare samenleving. In grote steden, waar veel inwoners een migratieachtergrond hebben, is het van belang dat er verbinders zijn. Mensen die de taal spreken van de religie van migranten, maar ook de taal van de autochtonen.

Kerken hebben niet meer automatisch dat verbindingskanaal naar de emoties en de grote waarom-vragen in onze samenleving. Zij zullen nieuwe rituelen moeten aanbieden: bloemenzeeën bij een ramp of ongeluk, de stille tocht, de code 'witte kleding', een 'rap', want de emotie moet eruit en kan worden gekanaliseerd in een nieuw ritueel. Zo wordt het hart geraakt.

Manuela’s tip voor de kerken is: Ga de rivier op en zoek de ontmoeting, luister naar wat mensen emotioneert en geef aan uit welke bron jijzelf drinkt.

Manuela Kalsky/Frieda Pruim, Flexibel geloven, zingeving voorbij de grenzen van religies. Scandalon 2014 ISBN 978-94-90708-86-3; prijs € 17,95


Viering honderste geboortedag Edward Schillebeeckx

habito

Met een symposium, een boekpresentatie en een lezing werd zaterdag 15 november in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de honderdste geboortedag van de dominicaan Edward Schillebeeckx gevierd. Hoofdspreker was Ruben L.F. Habito, voormalig jezuïet en missionaris in Japan, tegenwoordig zenmeester van de Sanbo Kyodan School. Lisette Thooft was zaterdag een van de deelnemers en schreef onderstaand verslag van ‘een prachtige dag’. 
 
Door: Lisette Thooft

“MRB – het klinkt als een ziekte,” grapt Manuela Kalsky in haar openingswoord. Steeds meer mensen voelen zich verbonden met meer dan één religieuze of spirituele traditie. Je kunt hen wel het etiket opplakken van ‘zwevende gelovigen’ die een ‘patchworkreligie’ bedrijven, maar dat doet hen geen recht. Multiple Religious Belonging of Meervoudige Religieuze Binding is een betere term. Dat is ook het onderzoeksthema van het DSTS, met diepteinterviews met MRB’ers, komt nu een tweede bundel uit: De spiritualiteit van Meister Eckhart. Opgeluisterd met een symposium in De Nieuwe Liefde, opgedragen aan Dominicaan Edward Schillebeeckx die honderd jaar geleden werd geboren.

Niet-weten
De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart is bijzonder populair, niet alleen bij christenen maar ook bij zenfilosofen en bij een seculier publiek. Zo vormt hij voor velen een brug tussen de verschillende religies. André van der Braak, VU-hoogleraar ‘boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities’ en onderzoeker bij het DSTS, redigeerde het nieuwe boek en voorzag het van een inleiding en een nabeschouwing. Hij is al jaren Eckhart-fan, vertelt hij.

Hij haalt de Oostenrijkse religiewetenschapper Karl Baier aan om duidelijk te maken hoe we de MRB’ers van onze tijd beter kunnen begrijpen. Baier onderscheidt twee dimensies van religieuze identiteit: de katafatische – ‘ja-zeggende’ – en de apofatische – ‘nee-zeggende’. In de katafatische dimensie hebben we een duidelijk verhaal over wie we zijn en bij welke religieuze groep we horen. In onze tijd is deze identiteit voor veel mensen instabiel geworden; ten hoogste een momentopname die steeds weer verandert. In de apofatische dimensie moeten we vaststellen: ‘Ik weet niet wie ik ben. Ik ben ten diepste een ondoordringbaar mysterie voor mijzelf.’

En hier raken we de kern van verschillende religieuze tradities. Immers boeddhisten zien het ‘ego’ als illusie, taoïsten weten dat de tao waarover gesproken kan worden de tao niet is; zenmeesters reiken voorbij woorden en concepten naar hun ware natuur en christelijke mystici beoefenen het niet-weten. Want alleen het niet-weten, niet-willen en niet-denken openbaart het goddelijke in ons. Dat is de geestelijke armoede waarover Eckhart spreekt. De Franse mystica Marguerite Porete, een tijdgenote van Eckhart die vanwege haar ketterse boek eindigde op de brandstapel, had het dan ook over ‘un âme anéanti’: een ge-niet-e of vernietigde ziel.

Innerlijke stilte
Welmoed Vlieger die een bijdrage aan de bundel leverde, spreekt in haar bijdrage aan het symposium over een ‘God die zich verschuilt in het niets.’ Uit de zaal klinkt een protest: lekker niets hoeven te weten, dat is toch niet spiritueel te noemen? Van der Braak zet even iets recht: Eckhart’s leven was gewijd aan het verwerven van kennis. Maar juist omdat hij die hele weg gegaan was, kon hij hem ook overstijgen.

Wat moeten we dan met die spanning tussen spreken en er niet over kunnen spreken? Eckhart, verklaart Vlieger, speelde met woorden. Volgens hem kwamen alle woorden voort uit het Woord, en kun je met woorden ook wonderen verrichten.

Het spreekwoordelijke eerste exemplaar van het het nieuwe boek wordt uitgereikt aan de schrijver Oek de Jong, nog een Eckhartkenner en –liefhebber. Dankzij zijn omzwervingen door het taoïsme en het boeddhisme heeft hij een scherper zicht gekregen op de waarde van het christendom, zegt De Jong. Zijn doorbraak als schrijver heeft hij te danken aan hèsuchia – de innerlijke stilte, het innerlijk zwijgen waardoor God binnen kan komen. ‘Ik begreep dat ik me moest laten sturen door de beelden uit de blackbox, mijn onderbewuste.’

De nulheid van alles
Ruben Habito, voormalig jezuïet en thans zenmeester, is de keynote speaker van de middag. Hij vraagt ons een paar minuten stil te zijn om het mysterie van de adem te ervaren. In zijn jeugd, vertelt hij, gold nog Extra ecclesiam nulla salus: buiten de kerk is geen heil te vinden. Maar al die waarheidsclaims, exclusiviteit en vijandige houdingen ten opzichte van andere religies moeten we achter ons laten. Zelf heeft hij pas dankzij het zenboeddhisme begrepen wat Schillebeeckx bedoelde met de wederzijdse zelflediging van Christus en God. Dankzij trouw mediteren op een koan overkwam hem een kensho-ervaring, een doorbraakinzicht van de eenheid van alles: alleen voorbij woorden en concepten kunnen we de Heilige Aanwezigheid ervaren in het dagelijks leven. En die Aanwezigheid is tegelijkertijd leeg en vol. Hij schetst sommetjes op een flapover. “In de wiskunde is delen door nul niet geoorloofd, want de uitkomst kan niet gedefinieerd worden. Maar als je het toch doet – als je de nulheid ziet in alles – begrijp je dat we op dat punt één zijn. Als je daarheen gaat waar de nul is in jezelf, kun je elkaar omarmen. Dat is de diepere betekenis van de beroemde hartsoetra, die luidt: leegte manifesteert zich als vorm.”

Nieuwe vormen van kerk
Wij die God ervaren buiten de kerk kunnen een gemeenschap vormen, besluit hij en Manuela Kalsky wil van hem weten: “Laat je de kerk dan achter je?” Nee, zijn bedoeling is juist om de kerk open te maken. Wie weet lukt het met de nieuwe paus… Deelt het publiek die hoop? Aarzelend gaat een paar dozijn vingers de lucht in.

“Zen heeft me het vertrouwen gegeven dat ik muren kan afbreken zonder angst,” zegt Habito. “Zen is een uitdaging om je hart te openen.” God breekt altijd door muren heen, zegt hij.

Een levendig debat volgt, met een panel waarin ook onderzoekster christendom en boeddhisme Annewieke Vroom en predikant Bert Altena aanschuiven. Is het mogelijk om tegenstrijdige elementen uit verschillende religies te verbinden zonder ze geweld aan te doen? “Ik werk er nog aan,” antwoordt Habito. “Je komt in een contemplatieve ruimte waar woorden tekortschieten. Alleen op het niveau van de ervaring kunnen we het eens zijn.”

Altena noemt de kwestie van het Anders zijn van God – dat benadrukken protestanten graag. Hoe is dat te verenigen met die eenheidservaring? Ja, zegt Habito, “God is De Ander, maar God is ons ook meer nabij dan onze halsslagader, zoals de Koran stelt. God is de ver-nabije. Dat is een spanning die je moet uithouden – die vereniging van tegenovergestelden. Juist die roepen ons altijd op om verder te gaan.”

Van der Braak weet dat vooral jongere generaties MRB’ers niet malen om een waterdichte integratie van tegenstrijdigheden. Dat baart Vroom dan weer zorgen: is er wel binding genoeg, is er wel commitment, dragen we elkaar? Ja, valt Altena haar bij, er is veel comfort in dat MRB-schap, maar is er ook uitdaging? Van der Braak vat de zorg samen: is er soms bindingsangst onder moderne gelovigen? Een bezoekster neemt het voor de meervoudig-gebondenen op. “Ook binnen de kerk zijn velen alleen maar op zoek naar comfort, en ook onder MRB’ers is er commitment aan mensen, groepen, idealen en de maatschappij.”

Habito is het ermee eens. “Misschien is een nieuwe vorm van kerk wel te vinden in eco-activisme, waar God zich manifesteert in de zorg om onze gewonde aarde. De vraag is hoe we deze groepen kunnen integreren? Een open vraag wat mij betreft.”

En daarmee eindigt het symposium in stijl.
 

Op Nieuwwij.nl staat ook de tekst van de recensie van het nieuwe DSTS-boek, uitgesproken tijdens de bijeenkomst door romanschrijver en Eckhart-kenner Oek de Jong. De tekst van de lezing van Ruben Habito is ook hierop te vinden. Er is ook een pdf van de lezing van Ruben Habito beschikbaar.

De dag werd geopend door Nico Schreurs, voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx en oud-voorzitter van het DSTS. Hij hield een inleiding over Edward Schillebeeckx en multiple religious belonging.

Zie hieronder het videoverslag van de dag gemaakt door De Nieuwe Liefde.

André Lascaris geëerd als dominicaanse intellectueel‘Wat moeten we nou nog zeggen als je dood bent?’, vroeg schrijver Tommy Wieringa vrijdag aan zijn vriend André Lascaris, aan het eind van een serie lovende toespraken. Deze dankte op zijn beurt de sprekers. ‘Ik voel mij als een verrezene.’

et feestje en eerbetoon was een idee van de staf van het door André Lascaris opgerichte Dominicaans Studiecentrum DSTS. Een groot aantal sprekers roemde, in kort bestek, Lascaris als een echte dominicaanse intellectueel: iemand die met een open en nieuwsgierige houding in de wereld staat en deelt van wat hij ontvangt en overdenkt.

Een maand geleden werd Lascaris 75 jaar. Vanwege de vorderende ziekte van Parkinson en een hersenbloeding was hij kort tevoren van Huissen verhuisd naar het klooster-verpleeghuis Berchmanianum in Nijmegen. Daar zag het personeel al snel dat de dominicaan behalve een haperend lichaam ook over een heldere geest en een uitgebreide kring van vrienden en vriendinnen beschikt. ‘Hij is een soort BN-er hè?’, zei een verzorgende onlangs.

Daar leek het wel even op, bij het eerbetoon in het mooie gebouw in Amsterdam waar ook het DSTS kantoor heeft. Medebroeders, oud-collega’s, leden van de Girard-studiekring en vrienden memoreerden zijn verdiensten voor het toerustingswerk en de studie van het werk van René Girard, maar ook zijn toegankelijke boeken, zijn leiderschap en broederschap in Huissen, het vredeswerk in Noord-Ierland – en zijn betrokkenheid en hang naar gezelligheid en vriendschap. Lees hier verder.


Vacature: wetenschappelijk medewerker/staflid

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) heeft een vacature voor een wetenschappelijk medewerker/staflid in het kader van het vierjarig onderzoeksproject ‘Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in Nederland’. De onderzoeker krijgt een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met een maximale omvang van 0,8 fte. De aanstelling geschiedt conform het rechtspositiereglement van de KNR.

De werkzaamheden omvatten:
– Wetenschappelijk onderzoek naar meervoudige religieuze binding, bij voorkeur vanuit een theologisch en/of religiewetenschappelijk perspectief.
– Het organiseren van symposia, expert meetings, en lezingen voor een bredere maatschappelijke doelgroep.
– Inhoudelijke en redactionele bijdrage leveren aan de website Nieuwwij.nl
– Initiëren van en reflecteren op interculturele en interreligieuze dialoog
– Actieve bijdrage leveren aan activiteiten binnen dominicaanse kring

Voor een volledige beschrijving van het MRB project, zie http://www.dsts.nl/2013-2016_onderzoeksplan_dsts_meervoudige_religieuze_binding.pdf.

Functie-eisen
- Afgestudeerd, bij voorkeur gepromoveerd in de theologie, religiewetenschappen, godsdienstpsychologie of aanpalend vakgebied;
– Aantoonbare affiniteit met het thema ‘multiple religious belonging’, en interreligieuze dialoog;
– Aantoonbare ervaring met het geven van onderzoekspresentaties, lezingen en het schrijven van artikelen in tijdschriften voor een breder publiek;
– Goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels;
– Goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
– Kennis van sociale media en websites;
– Bij voorkeur kennis van genderspecifiek en postkoloniaal onderzoek;
– In teamverband willen en kunnen werken, maar ook een grote mate aan zelfstandigheid bezitten.

Procedure
Stuur een sollicitatiebrief waarin u duidelijk aangeeft welke bijdrage u inhoudelijk wilt leveren aan het DSTS-onderzoeksproject. U kunt deze brief met CV sturen naar secretariaat@dsts.nl. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 21 december 2014. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Manuela Kalsky: m.kalsky@dsts.nl.

 

Symposium bij gelegenheid van de 100ste geboortedag
van Edward Schillebeeckx

Datum: zaterdag 15 november 2014
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam

Hoofdspreker is Ruben L.F. Habito, voormalig jezuïet en missionaris in Japan, tegenwoordig zenmeester van de Sanbo Kyodan School. In zijn lezing zal hij ingaan op de relatie tussen de bevrijdingstheologie zoals die het werk van Schillebeeckx heeft beïnvloed, en het actuele thema Multiple Religious Belonging, waar vanuit de Edward Schillebeeckx leerstoel aan de VU onderzoek naar wordt gedaan.

Boekpresentatie (10.30-12.30)
Op het symposium vindt in de ochtend de presentatie plaats van het boek De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een dominicaans mysticus in een multireligieuze samenleving onder redactie van André van der Braak. Het eerste exemplaar van het boek zal worden uitgereikt aan Oek de Jong, die ook een recensie van het boek zal uitspreken. Oek de Jong is de schrijver van een oeuvre van romans, verhalen en essays. Zijn bekendste boeken zijn de romans Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwerda's kind en Pier en oceaan. Van zijn werk werden ruim 500.000 exemplaren verkocht. Samen met Jaap Goedegebuure redigeerde hij de bundel Eckhart Nu: Tien visies op Meister Eckhart (2010).

Lezing Ruben Habito (14.15-16.30)
In de middag zal Ruben Habito zijn lezing houden met de titel ‘Interreligious Encounters and Multiple Religious Belonging: New Horizons for Christian Theology’. De lezing wordt gevolgd door een paneldiscussie over dual belonging, onder leiding van André van der Braak. Het middagprogramma is Engelstalig.

Het programma wordt georganiseerd in het kader van de Edward Schillebeeckx leerstoel, een initiatief van De Nieuwe Liefde en het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Aanmelding kan via de website van De Nieuwe Liefde.
Toegang: € 25,00 (studenten gereduceerde toegangsprijs)
 

 Verslag 'Flexibel geloven' in Amsterdamse Boekhandel Kirchner

Dinsdagavond 7 oktober verzamelden zich ruim twintig mensen in Boekhandel Kirchner. Manuela Kalsky en Diana Vernooij vertelden naar aanleiding van het boek Flexibel geloven, en gingen in gesprek met de aanwezigen. Carla van der Heijden, geestelijk verzorger en ritueel begeleider publiceerde op www.nieuwwij.nl onderstaande verslag.

Religieuze meerstemmigheid is een tamelijk onbekend gebied. De traditionele instituten zijn kleiner geworden maar de vragen van de mensen zijn urgenter dan ooit. In het boek staan 11 interviews die laten zien hoe deze vragen individueel beleefd worden.

Manuela Kalsky gaf aan dat de grenzen tussen religies vloeibaar zijn geworden. Aan de VU wordt onderzoek gedaan naar Multiple Religious Belonging. Er waren altijd al mensen die leefden in twee tradities omdat ze die van huis uit meekregen, maar tegenwoordig gaan mensen zelf op zoek. Onderzocht wordt of mensen twee of meer tradities naast elkaar hebben, of dat ze elementen op elkaar stapelen en het meer gelaagd is en ook hoe het met al die individuele zoekers dan zit met gemeenschap.

Diana Vernooij, christen en boeddhist, voorganger in De Duif, is een van de geïnterviewden uit het boek. Zij stelde dat er maar twee religies zijn: fundamentalisme en openheid. Wil je houvast hebben, alles dichttimmeren of ben je op zoek naar wat bij je past, wat een goede richtingwijzer is voor jou? Hoe jij goed kunt leven?

Van huis uit RK, ziet ze de beperkingen. De feministische theologie stelde: wij zijn zelf de kerk. Dat veranderde echter niets aan het feit dat je als vrouw nooit een voortrekkersrol mag vervullen. Maar rond het ziekbed en het overlijden van haar moeder was er een pastor die goede begeleiding gaf en in zijn ritueel iedereen mee nam, zo dat het troost gaf en helpend was. Dat was een eyeopener. Zij realiseerde zich dat dit in de kraakbeweging en feministische beweging ontbrak.

Zij ontdekte het boeddhisme. Nu heeft ze beide tradities nodig, en zijn al haar overwegingen in De Duif boeddhistisch geïnspireerd. In de christelijke traditie is het makkelijker om je te betrekken op je naaste, maar het gevaar van activisme ligt daar wel op de loer. Je moet rechtvaardigheid doen. In het boeddhisme vindt ze ruimte voor vragen als hoe om te gaan met het leven, hoe je geest in elkaar zit en hoe je je vrijer kunt maken. Lees hier verder.

 Studiedag Meerstemmig Geloven op 20 september 2014

Een toenemend aantal mensen vervult de behoefte aan zingeving door uit meerdere religieuze bronnen te putten. In de theologie en de religiewetenschappen wordt dit verschijnsel als multiple religious belonging (MRB) omschreven: ‘meervoudige religieuze verbondenheid’. Op het DSTS wordt onderzoek gedaan naar dit tamelijk nieuwe fenomeen in Nederland, dat overigens ook in andere Europese landen waar te nemen valt.

Aan de hand van interviews in het net verschenen boek Flexibel geloven zal op deze studiedag nader worden ingegaan op MRB en de vragen en uitdagingen waarvoor ons deze ontwikkeling plaatst.

Manuela Kalsky en André van der Braak – beiden verbonden aan het DSTS – zullen de dag leiden en de nodige input geven over MRB.

Programma:
10.00 uur: Inleiding (Manuela Kalsky)
- Schets van het religieuze landschap in Nederland anno 2014: religieuze diversiteit, migratie, nieuwe spiritualiteit, hybride religiositeit.
- MRB als nieuw concept om deze ontwikkeling te duiden.
- Ingaan op het nieuwe DSTS boek: Flexibel geloven.

10.30 uur: Interview uit boek Flexibel Geloven met elkaar bespreken
In groepen uiteen: Hoofdstuk uit Flexibel Geloven (interview met Diana Vernooij wordt van tevoren aan de deelnemers toegestuurd).

Vragen: Korte ronde wat iedereen van het interview vond. Zaten er punten van herkenning in het verhaal? Zijn er dingen, waar u het absoluut niet mee eens bent? Wat betekent dit voor de eigen manier van geloven? Etc.

11.30 uur: Koffiepauze
11.45 uur: Plenaire bespreking (45 min)
12.30 uur: Lunch

14.00 uur: MRB in Japan en China (André van der Braak)
MRB lijkt een nieuw verschijnsel in het Westen maar bestaat al veel langer in Japan en China. Bestudering van MRB in Japan en China kan nieuwe perspectieven opleveren op MRB in het Westen. Dit wordt aan de VU onderzocht in het NWO-project over MRB. André van der Braak geeft hier een kort overzicht van, en geeft aan wat de wisselwerking met het DSTS project over MRB is.

14.30 uur: Discussie en vragen
15.00 uur: Theepauze
15.15 uur: Wat betekent MRB in Nederland? (Manuela Kalsky en André van der Braak)
- Is MRB een bedreiging of een verrijking? Wat wordt bedreigd?
- Drie visies op hoe tradities zich tot elkaar verhouden: exclusivisme, inclusivisme, pluralisme
- Het gevaar van een plat relativisme
- Passief en actief pluralisme
- De noodzaak voor eigentijdse vernieuwing. Hoe komt daarin de Dominicaanse traditie tot haar recht?

15.30 uur: Plenair
- Zijn er momenten of stromingen in de diverse tradities, die bij MRB aansluiten?
- Welke vragen leven er n.a.v. het vandaag gehoorde?
- Waar twijfelt u over? Waar raakt het u?
- Hoe staat u zelf tegenover exclusivisme, inclusivisme, pluralisme?
- Welke voorbeelden van passief en actief pluralisme herkent u in zichzelf en om u heen?
- Hoe draagt religie voor u bij aan een nieuw wij?
- Wat heeft u van deze dag geleerd? Zou u sommige vragen uit de vragenlijst na deze dag anders beantwoord hebben?

16.15 uur: Borrel

Praktische informatie:
Datum: zaterdag 20 september 2014
Tijd: 10.00-16.30 uur
Lokatie: Dominicanenklooster in Huissen
Kosten: € 37,50 (incl. lunch en drankje)
Aanmelden: kan hier.

 Verslag van een middag flexibel geloven

In het Amsterdamse debatcentrum De Nieuwe Liefde vond op Tweede Pinksterdag, de happening ‘Flexibele geesten’ plaats. Een feestelijk programma vol heilige teksten, muziek, dans, rituelen en de presentatie van Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies.
Dit boek, geschreven door Manuela Kalsky en Frieda Pruim, bevat portretten van ‘flexibele gelovigen’: personen die elementen uit religieuze tradities combineren – zoals cabaretière Nilgün Yerli, haar huwelijksviering werd geleid door voorgangers uit vier religies – en mensen die in de loop van hun leven van geloof veranderden.
 
Kijk hier voor het verslag van deze bijzondere middag en hier voor meer informatie over het boek Flexibel geloven.

 

Manuela Kalsky genomineerd voor Podiumprijs Theologie

Wat was het beste theologische boek van dit jaar? Wie wordt theoloog van het jaar? De organisatie van de vierde editie van de Nacht van de Theologie 2014 heeft de genomineerden van de publicatie- en podiumprijs bekend gemaakt.

De theologen Manuela Kalsky, Dick Couvée en Paul van Geest gaan strijden om de podiumprijs. De boeken De berg van de ziel (Christa Anbeek), God bewijzen (Stefan Paas en Rik Peels) en Zo zou je kunnen geloven (Maarten Wisse) zijn genomineerd voor de publicatieprijs.

Tot en met 9 juni kunnen bezoekers stemmen op hun favoriete theoloog via www.ikonrtv.nl/theologie/info.php?p=poll . Deze stemmen tellen voor 50% mee met de einduitslag.

De jury van de podiumprijs bestaat dit jaar uit: Frank Bosman (theoloog van het jaar 2011), Marleen Barth (voormalig journaliste en lid Eerste Kamer PvdA), Franck Ploum (directeur Nieuwe Liefde Amsterdam), Karel Smouter ( journalist) en Elske Scholte (NCRV-televisie). Willem Pekelder ( tv-recensent voor Trouw) is voorzitter van deze jury.

De jury van de publicatieprijs bestaat uit voorzitter Ernst Hirsch Ballin, Marcel Sarot, (decaan van de Tilburg School of Theology), Leo van de Wetering (boekhandel Donner Rotterdam) en Monic Slingerland, redacteur Trouw (coördinator jury).

 Lezing José Casanova over religieuze diversiteit

Vroeger waren Europese landen religieus homogeen en nu lijken ze seculier homogeen te worden. Maar in het kielzog van de globalisering brengen migranten verschillende religies weer mee (terug) naar Europa. En dan valt op dat Europa zich geen raad weet met religieuze diversiteit. 

Een blik op de Verenigde Staten laat zien dat Amerika uit zoveel minderheden bestaat, dat er nooit één religie in de meerderheid is. Dat is de grootste kracht, de echte macht van de VS, aldus José Casanova. In zijn lezing The Challenge of Religious Diversity: What can European Societies learn from the US Experience geeft hij antwoord op de vraag: Wat kan Europa leren van de VS in het omgaan met religie en diversiteit? Is religieuze diversiteit een plaag of een kans?

José Casanova is hoogleraar aan het Berkley Center van Georgetown University Washington DC en hoofd van het onderzoeksprogramma: Globalization, Religion and the Secular.

Engelstalig programma in het kader van de Schillebeeckx-leerstoel voor theologie en samenleving; moderator Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar Schillebeeckx-leerstoel VU.

Datum: 16 juni 2014
Aanvang: 20.00 uur
Entree: 10 euro
Aanmelden: via deze link.

 Tweede Pinksterdag – Flexibele geesten

Op Tweede Pinksterdag tijdens de happening ‘Flexibele Geesten’ in De Nieuwe Liefde in Amsterdam wordt het boek Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies van Manuela Kalsky en Frieda Pruim gepresenteerd. Cabaretière en actrice Jetty Mathurin neemt het eerste exemplaar in ontvangst.
Ook zijn er filmpjes, ‘heilige’ teksten, gesprekken, muziek, dans, rituelen en een
gastoptreden van Shura Lipovsky, een van de grote namen in de joodse muziek en zangeres van het Jiddische lied.Presentator van deze feestelijke bijeenkomst is Annemiek Schrijver.

Met medewerking van: Nora Asrami, Timo Bravo, Kaouthar Darmoni, Tanja Jadnanansing, Anja Meulenbelt, Inger van Nes, Diana Vernooij, Dimitri Woei, Annemiek Schrijver en Manuela Kalsky.

En vergeet vooral niet uw eigen favoriete ‘heilige tekst’ mee te nemen!

Organisatie: De Nieuwe Liefde i.s.m. IKON TV/Het Vermoeden, DSTS en Nieuwwij.nl.

Datum: maandag 9 juni 2014
Tijd: 14.00 (- 16.30 uur)
Lokatie: De Nieuwe Liefde in Amsterdam
Entree: € 12,50
Aanmelden: via deze link. Voor meer informatie: klik hier.

 12 december: Winterlezing HOVO Amsterdam
Op donderdag 12 december houdt Manuela Kalsky de Winterlezing voor Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) van de VU te Amsterdam. De titel van deze lezing is 'Verbind de verschillen! Religieuze diversiteit en sociale cohesie'

De lezing wordt gehouden van 11.00-12.30 uur aan de VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Toegang tot de lezing kost €10. Voor meer informatie en aanmelden: http://www.hovo.vu.nl/nl/cursusaanbod-najaar-2013/lezingen/winterlezing-verbind-de-verschillen/index.asp.
 15 november: De Edward Schillebeeckx leerstoel nodigt uit

Op 15 november vinden twee (Engelstalige) bijeenkomsten plaats in De Nieuwe Liefde te Amsterdam die in het teken staan van de herdenking van de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx. Hij zou op 12 november zijn 99e verjaardag hebben gevierd.
 
Vier internationale gasten komen aan het woord.
 
Om 16.00 uur zal dr. James Channan o.p. een lezing houden over
 
Kerk-zijn in een islamitisch land:
Kruisbestuivingen en uitdagingen in Pakistan
De dominicaan James Channan leeft in Pakistan. Hij is internationaal bekend vanwege zijn inzet voor de vrede en als pionier in de interreligieuze dialoog. Al meer dan dertig jaar zet hij zich in voor de vrede en de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims in zijn vaderland. In Pakistan en daarbuiten is pater Channan al een aantal keer onderscheiden voor zijn inspanningen op dit gebied. Tegenwoordig leidt James Channan het vredescentrum van de dominicanen in Lahore. Hij is ook coördinator van het United Religions Initiative (URI) in Pakistan.
 
Na zijn lezing is er gelegenheid tot gesprek, begeleid door Ari van Buuren van URI-Nederland.
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met URI-Nederland ( www.uri.org)
 
Om 20.00 uur zullen Bruce B. Lawrence, Vincent Cornell en Kari Vogt spreken over
 
Soefisme als medicijn tegen radicalisering
In het avondprogramma gaan drie experts op het gebied van de mystieke islam, het soefisme, met elkaar en met de zaal in gesprek. Centraal staat de vraag of het soefisme aan jonge moslims een alternatief kan bieden voor de radicale stromingen binnen de islam.
De gasten zijn:

  • Bruce B. Lawrence, emeritus hoogleraar religie van Duke University in Durham (USA)
  • Vincent Cornell, directeur van het project 'Naar een moslim-theologie van wereldreligies' aan Emory University, Atlanta (USA)
  • Kari Vogt, hoogleraar religiegeschiedenis en islam-expert aan de Universiteit van Oslo (Noorwegen)

  • James Channan o.p. zal op de drie verhalen reageren.
Gespreksleider is Nelly van Doorn, bijzonder hoogleraar Christen-Moslim Relaties aan de VU. Gastvrouw is Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar Theologie en Samenleving op de Edward Schillebeeckx leerstoel aan de VU, een samenwerkingsverband van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De Nieuwe Liefde.
 
Vaak wordt over 'de islam' gesproken als één groot, uniform geheel. In werkelijkheid is de islam net als het christendom zeer pluriform. Er is een breed scala aan stromingen, van vrijzinnig tot fundamentalistisch. Het valt niet te ontkennen dat een aanzienlijk aantal moslimjongeren zich aangetrokken voelt tot radicale stromingen binnen de islam, die meestal met 'fundamentalisme' worden aangeduid. Maar er bestaat ook een eeuwenoude en nog steeds springlevende mystieke stroming in de islam, het soefisme. Zij kent een lange traditie van 'out of the box'-denken over God en geloof, en een even lange traditie van toenadering tot andere religies.
 
Vanaf 15.30 uur bent u welkom in: Centrum de Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 te Amsterdam. Er staat dan koffie en thee voor u klaar.
 
Voor meer informatie en aanmelden: http://denieuweliefde.com/programmas/soefisme-als-medicijn-tegen-radicalisering.244.html

 Lezing Manuela Kalsky op studiedag KNR

Op donderdag 31 oktober geeft Manuela Kalsky haar visie op ‘Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags’ op de studiedag van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Deze studiedag wordt van 9.15 tot 16.30 uur gehouden in de Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen. Meer informatie vindt u op de KNR-website. 

Nieuwe onderzoeksbundel 'Alsof ik thuis ben'

Wat is er nodig om je thuis te voelen in het Nederland van de 21ste eeuw? Een tijd waarin het leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit dé nieuwe uitdaging is.
In de nieuwe interdisciplinaire onderzoeksbundel Alsof ik thuis ben; Samenleven in een land vol verschillen, onder redactie van Manuela Kalsky, gaan onderzoekers in opdracht van het DSTS op verkenningstocht. Zij kijken door de ogen van leerlingen en docenten, moslimjongeren, homo’s en lesbo’s, verslaafden en vele anderen. Het resultaat van hun zoektocht is een boek vol eye-openers over insiders en outsiders, rolmodellen en dwarsliggers.
Met bijdragen van Joep de Hart, Arjo Klamer, Menno Hurenkamp, Joke van Saane, Pieter Dronkers, Cok Bakker, Bas van den Berg, Alma Lanser, Nora Asrami, Kees den Biesen, Markha Valenta, Jaap van den Bosch, Gauwain van Kooten Niekerk, Marco Derks, Suzette van IJssel, André Lascaris, André van der Braak en Manuela Kalsky.

Klik hier voor boekgegevens/bestellingen.
Emeritus hoogleraar André Droogers schreef een recensie over Alsof ik thuis ben. 
Symposium 25 jaar DSTS

Dominicaans Studiecentrum bestaat 25 jaar en vierde dit zaterdag 7 september 2013 met een symposium en de presentatie van de nieuwe onderzoeksbundel Alsof ik thuis ben; Samenleven in een land vol verschillen, onder redactie van Manuela Kalsky.
De bundel vormt de afronding van het interdisciplinaire DSTS-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’. Cok Bakker, Markha Valenta, Joep de Hart, Joke van Saane, André Lascaris en vele anderen leverden een bijdrage aan deze publicatie. Filosofe en schrijfster Désanne van Brederode gaf een eerste recensie.

Van deze dag zijn meerdere verslagen gemaakt. Zie het verslag van Nieuwwij.nl, het (foto)verslag van Anja Meulenbelt, de tekst van dominee Bert Altena en het bericht op Dominicanen.nl.

  
Dominicanen wilden de theologie in Nederland bevorderen

Dit najaar is het vijfentwintig jaar geleden dat officieel het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) werd opgericht, schrijft André Lascaris op Nieuwwij.nl. De oprichting van dit studiecentrum kwam voort uit het verlangen van vele Nederlandse Dominicanen dat de Nederlandse provincie der Dominicanen een bijdrage zou leveren aan de theologie in Nederland.
Dit betekende niet dat de Dominicanen in Nederland allen een warme belangstelling voor theologie hadden en ijverig met theologie bezig waren, maar wel dat zij als ‘predikers’ (de officiële naam van de Dominicanen) het belang van de theologie inzagen en haar wilden bevorderen. Lees verder >
 

DSTS-onderzoek 'Meervoudige religieuze binding' krijgt NWO-subsidie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte vandaag bekend dat zij het onderzoeksvoorstel over ‘Meervoudige religieuze binding: hermeneutische en empirische verkenningen van hybride religiositeit’ heeft gehonoreerd. Dit voorstel is ingediend door de VU-hoogleraren André van der Braak, hoogleraar Boeddhisme en Manuela Kalsky, Edward Schillebeeckx leerstoel/DSTS. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-programma ‘Religie in de Moderne Samenleving’.

Het onderzoek over ‘meervoudige religieuze binding’ richt zich op het fenomeen dat steeds meer mensen in Nederland hun geloof uit elementen van verschillende levensbeschouwingen/religies samenstellen – een vrij recente ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Lees verder >

 Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving bestaat 25 jaar

Precies vijfentwintig jaar geleden, op 19 maart 1988, op het feest van Sint Jozef, werd met een eenvoudige handeling het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) geopend. Het naambord werd door de dominicaan Leo Oosterveen o.p. op de muur van het toenmalige Dominicaanse klooster het Albertinum te Nijmegen gehecht. Lees verder >

Het DSTS is als instituut in de afgelopen 25 jaar volwassen geworden. Met de multimediale website-projecten Reliflex.nl en Nieuwwij.nl heeft het theologisch onderzoek en actuele vragen in de samenleving weten te verbinden en zo de Dominicaanse ‘prediking’ een eigentijdse, nieuwe impuls weten te geven. De dominicaan André Lascaris, the founding father van het DSTS, geeft ook na 25 jaar nog steeds zijn bijdrage op het digitale marktplein Nieuwwij.nl. Ook al zijn er inmiddels nog maar zo’n 80 dominicanen in Nederland, hun stem blijft onder andere via het DSTS in de Nederlandse samenleving op een eigentijdse manier klinken – inmiddels al 25 jaar.
Op 7 september zal dat in De Nieuwe Liefde in Amsterdam met een symposium worden gevierd. Zet u het alvast in uw agenda? De uitnodiging volgt.

De staf van het DSTS: Manuela Kalsky, André Lascaris, Nora Asrami en Heleen Ransijn

 


 

Manuela Kalsky verzorgt Van Oosbreelezing

Op zaterdag 13 april 2013 vindt de 15e Van Oosbreelezing plaats in Zwolle. De lezing wordt dit jaar gegeven door Manuela Kalsky en zal gaan over 'Het realistisch idealisme van een nieuw wij'.
In de afgelopen vijftig jaar zijn religieuze en culturele verschillen een onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De vraag hoe we daarmee moeten omgaan, kent nog geen bevredigende antwoorden. Het oude 'wij' ligt achter ons, maar wat komt ervoor in de plaats? Vanuit theoretisch en praktisch perspectief schetst Manuela Kalsky haar visie op een 'nieuw wij' onder het motto: Het is al begonnen, ziet u het niet?

De lezing begint om 11.00 uur, koffie vanaf 10.15 uur. Lokatie: Apostolisch Genootschap, Pilotenlaan 1 in Zwolle. Lees verder>

 

 Verslag EPIL in Libanon
 

De laatste module van Epil voerde de Nederlandse deelneemsters naar Libanon. Van 2 tot en met 10 februari 2013 bezochten ze onder andere de grootste moskee van Beiroet, de Armeense bisschop Aram de Eerste en zijn kerk, de antieke stad Byblos en de Folcolarebeweging in het berggebied Ain Aar. Het thema van deze bijzondere studieweek was Committed to staying together - One people, Multiple Confessions. Lees verder > 

DSTS-bundel 'A glance in the mirror'
 

Staf- en bestuursleden van het DSTS bezochten in het voorjaar van 2010 de theologische faculteit van de universiteit van Lublin in Polen. De ontmoeting resulteerde in de zojuist verschenen bundel  A glance in the mirror, met theologische inzichten en visies van de Poolse en Nederlandse auteurs op de toekomst van de theologie, kerk en samenleving. Lees verder >

 Interview
met Margot Kässmann over hoofddoekjes en omgang met de ander

De bekende Duitse theologe Margot Käßmann was te gast in Amsterdam. Aanleiding hiervoor was de presentatie van de Nederlandse versie van haar boek Midden in het leven. Käßmann was bisschop van de Evangelisch-Lutherse landskerk van Hannover en voorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland. Nu is ze ambassadeur van 'Luther 2017', het jubileumjaar ter ere van 500 jaar Reformatie. Manuela Kalsky interviewde haar voor Nieuwwij.nl over hoofddoekjes, de kerk en de omgang met anderen.

 

Bekijk ook deel 2 van het interview met Margot Kässmann

 


 

Interview in Volzin: onverstoorbaar op zoek naar een nieuw wij

Manuela Kalsky, kersvers hoogleraar aan de Vrije Universiteit, doet onderzoek naar reli-shoppende nieuwe spirituelen. Dat maakt deel uit van het ambitieuze project W!J, waarmee ze probeert religieuze tegenstellingen in Nederland te overbruggen. Prachtig doel, maar wat levert het concreet op? Lees verder >

 

Wanneer ik als kind van de lagere school naar de kerk liep, kwam ik door een straat met een synagoge waar in verschillende huizen voor het raam kaarsen brandden op de chanoeka-kandelaar, schrijft André Lascaris op www.nieuwwij.nl. De chanoeka moet ons herinneren aan de herovering en inwijding van de tempel door de Maccabeeën. Volgens een legende raakte de hoeveelheid lampenolie toen niet op. Het chanoeka-feest past goed bij kerstmis dat ook een lichtfeest is. Buiten de kerk nog meer dan in de kerk, gezien de vele versierde huizen. Lees verder >

 

 
Oratie 'Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij'

Manuela Kalsky sprak op 12 november 2012 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam haar inaugurele rede uit. Zij accepteerde hiermee formeel de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving, een initiatief van De Nieuwe Liefde en het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Hieronder vindt u het videoverslag van de oratie.

 

Naar aanleiding van de inaugurele rede vond op 28 november op de VU het studentendebat ‘Weg met het Grote Verhaal: stelen als deugd!’ plaats, georganiseerd door de faculteit godgeleerdheid en studieverenigingen Voetius, Excelsior Deo Iuvante en Icarus.

 Verslag EPIL-bijeenkomst in De Nieuwe Liefde

Op woensdagavond 3 oktober j.l. vond in de Amsterdamse De Nieuwe Liefde het EPIL-debat Living together in exciting times: in search of a New-We plaats.  Op de site Nieuwwij.nl vindt u twee verslagen van deze geslaagde avond. Lees verder >
De redactie van Nieuwwij.nl was aanwezig en maakte onderstaande video.

 

 

De deelneemsters aan EPIL verbleven van 30 september tot 7 oktober 2012 in het Dominicanenklooster in Huissen. Hun belevenissen legden ze vast in een verslag.
Lees verder >

 Theologie is a mans world

 

Manuela Kalsky vertelt in een interview op Reliwerk.nl over haar functie als directeur van het DSTS en de website Nieuwwij.nl, en haar hoogleraarschap aan de VU.
"Theologie is nog steeds a man’s world, en het wordt tijd dat dat verandert. Er zijn inmiddels onderzoeken die aantonen dat diversiteit in een bedrijf veel betere prestaties tot stand brengt. Dat geldt dan niet alleen voor de man-vrouw verhouding, maar ook voor wat betreft kleur, etniciteit, levensbeschouwing en leeftijd. Het gaat wel veranderen,” aldus Manuela Kalsky. Lees verder >

 
Uitnodiging publieksdebat 3 oktober

                                 
In het kader van het European Project for Interreligious Learning (EPIL) wordt op 3 oktober 2012 het debat Living together in exciting times: in search of a New-We georganiseerd. Ruim 45 vrouwen uit Europa en het Midden-Oosten bezoeken in de eerste week van oktober ons land om kennis te maken met de Nederlandse diversiteit. EPIL is gericht op de ontmoeting tussen mensen van verschillende achtergronden om elkaar beter te leren kennen, begrijpen en respecteren, en te inspireren. Voor meer informatie zie
www.epil.ch.
Onder leiding van Naima Azough (oud-kamerlid GroenLinks) gaat het publiek het debat aan met verschillende gastsprekers over hoe wij in Nederland met elkaar en onze onderlinge verschillen omgaan. De belangrijke vraag, die ons allemaal aangaat, is wat Nederland nodig heeft voor een goed samenleven. Hoe kunnen we de verharding voorbij gaan en samen optrekken naar een gezonde toekomst waarin iedereen ertoe doet, ongeacht de verschillen? Wat gebeurt er al op dit gebied en wat moet er nog meer gebeuren?Gastsprekers zin onder andere wethouder Andrée van Es van Amsterdam (Diversiteit en Participatie), arabist Petra Stienen, prof. dr. Manuela Kalsky (Vrije Universiteit/DSTS), Kürsat Bal (Contactorgaan Moslims en Overheid) en Klaas van der Kamp (Raad van Kerken). Speciale gast is zangeres Rajae El Mouhandiz.

Aanmelding: Omdat een gezamenlijke toekomst ook U aangaat, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het debat en voorafgaande dialoogbuffet! Het buffet is van 18.00-19.30 uur en het debat vindt plaats om 19.30-21.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 september a.s. via e-mail:dsts@dsts.nl of telefoonnummer: 020-623.5721. Wilt u, in verband met de catering, doorgeven of u aan het buffet deelneemt?

Voertaal lezingen en discussies: Engels (vragen stellen vanuit het publiek kan en mag ook in het Nederlands). Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam (Voor een routebeschrijving zie www.denieuweliefde.com). Organisatie: Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving i.s.m. onder andere EPIL, Contactorgaan Moslims en Overheid, de Oecumenische Vrouwensynode en Hogeschool Inholland.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld en Kommissie Projecten in Nederland.

 
Vrijzinnige Vrouwen

Manuela Kalsky is na Annemiek Schrijver en Miek Pot de derde sterke vrouw in de reeks 'Vijf Vrijzinnige Vrouwen', die Zinweb in samenwerking met de NVO heeft gemaakt. Zinweb vroeg haar in dit interview of ze zichzelf als vrijzinnig ziet, wat de uitdaging is voor vrijzinnigen in deze tijd en wat de rol van vrouwen in deze sterk veranderende tijd is. Luister en deel!

 

 Kiezen is moeilijk

Bij het lezen van een Duitse tekst op de middelbare school kwamen we bij de zin ‘Wahl ist Qual’. De leraar Duits vroeg ons: "Geef eens een typische Nederlandse uitdrukking hiervoor". Wij aan het nadenken. Maar niemand kwam er op. "Kiezen is moeilijk", gaf de leraar aan. Er ging een zucht door het leslokaal zoals van een ballon die leeg loopt, en er was wat ondergronds gegrom. Dit kun je toch geen typische Nederlandse uitdrukking noemen! Ik ben geen held in het Duits, maar ik denk dat het Duits hier heel wat krachtiger is: kiezen is een kwelling, is naar, ellendig. De laatste tijd is er veel discussie over de vraag of we wel bewust kiezen en of we niet een beslissing nemen voordat we ons ervan bewust zijn. Lees verder >

 
Wie trouwen er?

Een paar jaar geleden, toen het nog wel eens zomer was, sprak mij in de tram van Amsterdam een vrouw aan, schrijft André Lascaris. Ze was een jodin en dacht misschien dat ik joods was. Een vergissing die vaker gemaakt wordt. Zij vertelde me dat haar rabbi en anderen probeerden voor haar een huwelijk te arrangeren, waarbij zij overigens alle vrijheid behield om ‘ja’ of ‘neen’ te zeggen. Het arrangeren van huwelijken komt niet vaak meer voor. Maar voor joden is het belangrijk een vrouw te trouwen die een jodin is. Ieder die een joodse moeder heeft is zelf een jood.                                                  Lees verder >

 
WIJ in het land: interview met Zainab Al-Suwaij

Op 13 en 14 juni j.l. was de Amerikaanse moslima Zainab Al-Suwaij te gast bij het DSTS en De Nieuwe Liefde. Ze verzorgde lezingen en een masterclass over o.a. de positie van moslimvrouwen in het Midden-Oosten en de interculturele en interreligieuze dialoog tussen oost en west. Reporter Sahar Jahish van Nieuwwij.nl ging in gesprek met Al-Suwaij en vroeg aan Manuela Kalsky waarom zij haar uitnodigde naar Nederland te komen. Het resultaat ziet u in onderstaande video.

 Archief berichten

Wat heilig is, bepalen we zelf, zegt Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in een interview met de website Nieuwwij.nl. Kijk maar naar de geschiedenis. God en de engelen maken in de jaren zestig plaats voor internationale solidariteit. Volgens Nissen zijn inmiddels vooral gezondheid en lifestyle heilige huisjes. Het gehele interview ziet u in onderstaande video.

 

Wat geeft iets waarde?

Wanneer je langs een juwelierswinkel loopt waar de gouden ringen en zilveren halskettingen je tegemoet glimmen, zou je kunnen denken dat de waarde van deze sieraden verankerd ligt in het materiaal waarvan ze gemaakt zijn: goud en zilver, schrijft André Lascaris op www.nieuwwij.nl. De menselijke arbeid heeft er waarde aan toegevoegd, maar een bronzen sieraad is meestal minder waard, ook als de hoeveelheid werk hetzelfde of groter is geweest. Toch is deze inschatting naïef. Wat maakt die sieraden zo duur? Dat ze zo mooi glimmen?Dat effect kun je ook met ander materiaal bereiken. Omdat goud en zilver zo zeldzaam zijn? Lees verder >

 

2 juni: symposium over de kracht van verscheidenheid

Dat mensen van elkaar verschillen, kan soms knap lastig zijn. Toch bestaan we dankzij onze grote verscheidenheid van talenten, smaken en ideeën.  Verscheidenheid is een niet te onderschatten kracht. Hoe kunnen we in de praktijk van alledag profiteren van verschillen tussen mensen? Wat kunnen we concreet doen om de kracht van de verscheidenheid te versterken?                                                      Over die vragen gaat het symposium 'De kracht van verscheidenheid' op zaterdagmiddag 2 juni in Delft. Theologe Manuela Kalsky en wethouder Raimond de Prez  laten hun licht schijnen over dit thema. In een gevarieerd programma krijgen deelnemers de gelegenheid hun visie hierop te uiten in een paneldiscussie en tijdens een openwanddiscussie. Lees verder >

 

Zainab Al-Suwaij in De Nieuwe Liefde

Donderdag 14 juni ontvangt De Nieuwe Liefde Zainab Al-Suwaij, progressieve Amerikaanse moslima en voorvechtster van vrouwenrechten en interreligieuze verdraagzaamheid.  Al-Suwaij is te gast in twee Engelstalige programma’s: in An Arab Spring for women? over de positie van moslimvrouwen in het Midden-Oosten en in Living together interreligiously over het samenleven van verschillende geloven en levensvisies. Dit is het eerste publieksprogramma van de Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving in De Nieuwe Liefde. Lees verder >

Op 13 juni geeft Zainab Al-Suwaij een masterclass aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees verder >

 

Epil bezoekt Bosnië

De derde EPIL-week (European Project for interreligious learning) werd gehouden in Bosnië-Herzegovina, van 4 tot en met 11 mei 2012.  Het thema van deze week was 'conflict en de potentie voor pluralisme. Het gebruik en misbruik van religie'.
EPIL is een internationaal vredesproject waarin Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië-
Herzegovina, Libanon en Nederland in samenwerking met Duistland participeren. Elk
deelnemende land heeft net als Nederland een gelijk verdeeld aantal moslim- en
christenvrouwen afgevaardigd.
Lees ook het verslag van het bezoek aan Bosnië >

 

Studiemiddag 30 jaar Dominicus

Op Beloken Pasen 1982 begon het toenmalige KUC (Katholiek Universitair Centrum van de universiteit Gent) met zondagsvieringen voor leden en oud-leden. Tot op vandaag, bijna dertig jaar later, komen elke zondag een tachtigtal mensen bijeen in wat ondertussen "Dominicus" heet. Rondom die groep situeert zich een ruimere groep van 250 betrokkenen. Het voorjaar 2012 wordt dan ook de gelegenheid om die dertigste verjaardag wat luister bij te zetten met enkele evenementen voor een ruimer publiek. Een ervan is een studie- en discussiemiddag over de ontwikkeling van plaatselijke, relatief autonome kerkgroepen en kerken.  Sinds enige jaren zijn er in Vlaanderen christelijke groepen die zich qua liturgie en leken-voorgangers (vrouwen en mannen) min of meer zelfstandig van het katholieke kerkinstituut opstellen en die opvallend veel belang hechten aan een kritisch maatschappelijk engagement.                                  

Op onze studie-en discussiemiddag willen we nadenken en discussiëren over:                        - De religieuze gevoeligheid en dito groepsvorming in onze samenleving in het vizier krijgen en onszelf erin situeren.                                                                                                  - De christelijke authenticiteit van deze kerkvorming nieuwtestamentisch en theologisch onderzoeken en nadenken over de functies van deze kerken.                                             - Ons laten bevragen vanuit de ervaringswereld van jongeren inzake religie, geloof en kerk.

Plaats: Livinuszaal, Volmolenstraat, Gent. Tijdstip: zondag 22 april 2012, 14.30 u. tot 18.30 u.

 

Splijtzwam of bindmiddel?

Wanneer wordt godsdienst een vuist? Hans Achterhuis, Denker des Vaderlands, en Manuela Kalsky, directeur van het DSTS, gaan op vrijdag 13 april in Koog aan de Zaan in gesprek over de vraag of religie een splijtzwam of een bindmiddel is voor de Nederlandse samenleving in de komende jaren. Lees verder >

 

 

Verslag studiedag eucharistie

De Studiecentra van de Nederlandse Religieuzen en de KNR organiseerden op 15 maart een studiedag over eucharistie. De studiedag vond plaats in het klooster Maria Mater Dei in Breda. Het Vlaamse opinieweekblad Tertio publiceerde een verslag.                                Lees verder >>                                        .

 

Zelfgekozen levenseinde

De Linker Wang organiseert donderdag 29 maart een bijeenkomst over het zelfgekozen levenseinde. Naar aanleiding van een aflevering van de LUX tv-serie ‘Op sterven na dood’ van de IKON vindt een gesprek plaats onder leiding van prof. dr. Manuela Kalsky.                       Lees verder >                                             

 

God is liefde, geen goeierik

Een van de ontwikkelingen in de laatste vijftig jaar is geweest dat onze voorstelling van God is veranderd, schrijft André Lascaris. Van een God voor wie men bang was, een God die probeerde zijn eer op te houden, een God die verzoend moest worden wanneer mensen hem in zijn eer aantastte, een God die over ons zou oordelen en ons bij elke stap volgde, een almachtige, over alles en allen heersende God, een mannelijke God, zijn we gegroeid naar een God die liefde is. Lees verder >

 

 

Wat kom jij in de wereld doen?

Plotseling staat het woord er: idealen. Ik word me ervan bewust dat ik dit woord al geen jaren meer heb gebruikt en het ook anderen niet heb horen gebruiken, schrijft André Lascaris. Ik herinner me dat de Nederlandse dominicanen in de jaren vijftig een folder hadden om jongens te verlokken dominicaan te worden. De folder was heel aardig, duidelijke letters, goede foto’s en had als titel: ‘Wat kom jij in de wereld doen?’. Er werden verschillende mogelijkheden aangeboden – ik ben ze vergeten, maar vooral het Dominicaan zijn werd aangeprezen.
Lees verder >

 

Boekpresentatie: De ideologie van de PVV

Op vrijdagmiddag 2 maart presenteerde arabist Jan Jaap de Ruiter zijn nieuwe boek De ideologie van de PVV in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Een van de organisatoren was project WIJ. De Ruiter neemt in zijn boek het gedachtegoed van de PVV onder de loep, zoals dat verwoord is in het boek De schijn-elite van de valse muntersvan PVV-Kamerlid Martin Bosma.                                                                                                             Reporter Sahar Jahish van www.nieuwwij.nl sprak met een aantal deelnemers aan het debat, waaronder Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut, en een aantal aanwezigen in de zaal. Het resultaat ziet u in onderstaande video.

 
 

 

Nora Asrami in Schepper & Co

Nora Asrami, promovenda bij het DSTS, is de komende zes weken te gast in het radioprogramma Schepper & Co. Een NCRV programma over actuele ontwikkelingen rondom levensbeschouwing en spiritualiteit. De radio-uitzending is elke zondag van 14.00 uur - 16.00 uur te beluisteren op radio 5. De eerste uitzending met Nora is op 29 januari.


 

 

Studiedag over eucharistie

De Studiecentra van de Nederlandse Religieuzen en de KNR organiseren op 15 maart een studiedag over eucharistie. De studiedag vindt plaats in het klooster Maria Mater Dei van de Franciscanessen Alles voor Allen, Mgr Hopmansstraat 2, Breda.                                

Opgeven kan tot 1 maart, per mail aan s.hobeijn@knr.nl of per post aan KNR, t.a.v. mw S. Hobeijn, Postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch. 

André Lascaris hield een lezing ter gelegenheid van deze studiedag. Lees verder >

Vrijdag 6 januari - Café De Nieuwe Liefde    

Met deze keer:- Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar- Groen Links-fractievoorzitter Jolande Sap over het Kinderpardon- de theologen Huub Oosterhuis en Manuela Kalsky over de Edward Schillebeeckx-leerstoel die Kalsky sinds 1 januari bekleedt

Presentatie: Daphne Bunskoek.
Met live muziek van de Flageolettes en een bar die open is vanaf 16.30 uur!

Na afloop kunt u blijven eten in De Nieuwe Liefde. Doe mee met het aanschuifdiner! Van 18.00 uur tot 20.00 uur kunt u voor € 10 een dagschotel krijgen; dinerbonnen zijn op 6 januari te koop bij de receptie.

Datum: Vrijdag 6 januari 17.30-18.45 uur.                                                                Locatie: De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
Amsterdam, www.denieuweliefde.com
.

 

Manuela Kalsky bijzonder hoogleraar aan VU

Dr. Manuela Kalsky (1961) wordt met ingang van 1 januari 2012 voor twee dagen per week als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit benoemd. De leerstoel, vernoemd naar de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, wil in zijn geest theologie en samenleving met elkaar verbinden. De Edward Schillebeeckxleerstoel is een initiatief van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en De Nieuwe Liefde, het centrum voor debat, bezinning en poëzie van Huub Oosterhuis. De leerstoel is gevestigd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU. Lees verder >

 

 

Studieweek EPIL in Wenen

De tweede studieweek van het European Project for Interreligious Learning, waaraan het DSTS deelneemt, vond plaats in Wenen van 18 t/m 25 september. Het thema van de studieweek was Historic Memories and Present-Day Realities – Difficult Interactions. Voor een uitgebreid verslag van de zes Nederlandse deelnemers, lees verder >

Wilt u meer weten over de achtergrond van EPIL? Marleen Kramer-Purmer, student theologie en deelnemer aan EPIL, schreef een interessante introductie.

 

 

Ida Overdijk nieuwe hoofdredacteur Nieuwwij.nl                       

Ida Overdijk, theologe en IKON-eindredacteur religie en cultuur, wordt per 1 oktober  hoofdredacteur van de interreligieuze website Nieuwwij.nl. Ze volgt Franck Ploum op, die directeur wordt van het Amsterdamse debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde. Lees verder >

 

 

In memoriam Barbara Leijnse

Al wisten wij dat onze oud-collega Barbara Leijnse ernstig ziek was, het bericht van haar overlijden op 17 augustus jl. overviel ons desondanks. Barbara zag het levenslicht in 1967 in het Belgische Gent. Zij was van protestantse huize en studeerde theologie, eerst in Brussel en vervolgens in Groningen waar zij op het spoor kwam van de feministische theologie. Ze studeerde af in de exegese van de Hebreeuwse Bijbel. Vervolgens deed zij haar kerkelijke opleiding in Leiden. Voordat Barbara in 2004 predikante werd in de gemeente Lathum/Giesbeek, was zij vanaf het najaar 1999 vier jaar lang als junior onderzoeker werkzaam bij het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving in Nijmegen. In haar onderzoek stond de feministische invalshoek centraal binnen de exegetische studie van de Hebreeuwse Bijbel. Haar ervaringen vanuit onder meer haar beginnend pastoraat – ze was van meet af aan liturgisch geïnteresseerd – speelden door in haar publicaties op het DSTS, zij het niet expliciet. Elders publiceerde zij wel liturgisch materiaal. Barbara was bescheiden, maar hield tegelijkertijd vast aan verworvenheden en ontdekkingen - met name op het snijvlak van bijbelexegese en feminisme - waarvan ze ontdekte dat ze heilzaam waren voor haar en anderen. In haar exegetische studies toonde ze veel belangstelling voor de relatie tussen de uitleg van de Bijbel en moderne vormen van kunst, met name film.

Barbara publiceerde in het negende DSTS-cahier (2000) een artikel onder de titel ‘Zin in verlangen’ over girls, liefde, lust en seksuele activiteit in de Bijbel. Ze liet in het Jozefverhaal een ander dan het gebruikelijke beeld zien van de vrouw van Potifar (Gen. 39) en deed dat tegen de achtergrond van hedendaagse verbeeldingen van Girl power. In het DSTS-cahier nr. 11 (2003) wijdde ze in een artikel ‘Eva’s zoete eetlust’ aan de hand van de film Chocolat een kritische beschouwing aan het schoonheids- en slankheidsideaal dat vrouwen opgelegd wordt. Ze deed dit tegen de achtergrond van een tegendraadse lezing van het scheppingsverhaal, met name het eten van de boom van kennis van goed en kwaad door Eva (Gen. 2 en 3). In een extra nummer van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven dat het DSTS in 2002 publiceerde onder de titel ‘Openbaring vind(t) plaats’, legde Barbara in het artikel ‘Openbaring als worsteling’ de film Festen naast het Bijbelse verhaal van het gevecht van Jacob aan de Jabbok , een gevecht op leven en dood (Gen 32). Volgens Barbara was de openbaring die zich door deze worsteling heen manifesteert niet in de eerste plaats gericht op het herstel van relaties, maar op het levend houden van de herinnering, in het beeld van de zegen en de opkomende zon.

Als toenmalige DSTS collegae herinneren wij ons Barbara als creatieve en deskundige exegete die eigenzinnig, ondanks tegenslagen in het leven, haar eigen weg ging. Moge de herinnering aan haar tot zegen strekken, allereerst voor haar zoontje Benjamin en haar man Trinus en vervolgens voor allen die haar hebben gekend en haar hebben leren waarderen. Moge haar licht nu opgaan als de opkomende zon.

Staf en bestuur DSTS

Voor het lezen van haar artikelen klik op de desbetreffende titel in de tekst.

 

Nationale Vredesdag Religieuzen in Den Bosch

Boekpresentatie Onszelf voorbij

 

EPIL in Böldern

Het DSTS neemt deel aan het European Project for Interreligious Learning (EPIL). Een internationaal project waarbij de dialoog tussen vrouwen met een islamitische en christelijke achtergrond centraal staat. De vrouwen komen uit Bosnië-Herzegovina, Libanon, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, en ontmoeten elkaar twee keer per jaar tijdens een studieweek in een van de gastlanden. Ze wisselen er ervaringen en kennis uit over omgaan met culturele en religieuze verschillen. De eerste studieweek was van 30 april t/m 7 mei 2011 in het Zwitserse Böldern. De zes Nederlandse deelnemers doen hier verslag.  

 

Frank Bosman wint Theologie Podiumprijs 2011

De katholieke theoloog Frank Bosman heeft de Theologie Podiumprijs 2011 gewonnen. Het boek De Bijbel cultureel van de protestantse theologen Marcel Barnard en Gerda van de Haar won de Theologie Publicatieprijs 2011. De prijzen werden uitgereikt tijdens de eerste Nacht van de Theologie in de Hermitage Amsterdam.

Manuela Kalsky, directeur van het DSTS en Nieuwwij.nl, stond samen met Frank Bosman en Herman Selderhuis op de shortlist van de Theologie Podiumprijs 2011. Tot en met 16 juni kon er op één van de theologen gestemd worden.

 

Franck Ploum nieuwe hoofdredacteur Nieuwwij.nl

De website www.nieuwwij.nl heeft sinds 1 januari een nieuwe hoofdredacteur, Franck Ploum. Hij volgt Manuela Kalsky op die het onderzoeksteam gaat leiden. Ploum is theoloog en als projectmedewerker verbonden aan De Nieuwe Liefde. Hij was tot vorig jaar projectredacteur bij Zinweb.nl.

Dominicaanse theologen bijeen in Münster 

Van donderdagavond 9 december tot zaterdagmiddag 11 december kwamen voor de vijfde keer Dominicaanse theologen uit Europa bijeen, deze keer in Münster. De eerste keer was tien jaar geleden in Huissen op initiatief van het Dominicaans Studiecentrum (DSTS) te Nijmegen. De laatste keren heeft het studiecentrum van de Duitse Dominicanen, het Chenu instituut in Berlijn, de conferentie georganiseerd. Voor de bijeenkomst in Münster hadden zich dertig deelnemers opgegeven, maar bijna een derde kon niet komen doordat de weersomstandigheden het reizen voor hen onmogelijk maakte. Het thema was: In memoriam Edward Schillebeeckx OP (1914-2009). Impulsen voor de theologieën in de 21e eeuw. Lees het vervolg van het artikel op de website www.nieuwwij.nl.

Marion Tumbrink schreef een verslag van de conferentie.

¤¤¤

Het DSTS in gesprek met theologen in Polen 

Staf- en bestuursleden van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving bezochten begin oktober de theologische faculteit van de universiteit van Lublin, in Polen. Lees het verslag van een boeiende, maar ook moeizame ontmoeting met een katholieke wereld die nu nog erg verschilt van de onze.

Op de foto staf en bestuursleden van het DSTS en medewerkers van het Instituut voor fundamentele theologie van de Katholieke Universiteit Lublin. V.l.n.r.: Adam Was s.v.d., Cissy Pater (office manager DSTS), rev. Krzysztof Kaucha, Nico Schreurs (voormalig voorzitter DSTS), Stanislaw Grodz s.v.d., Manuela Kalsky (directeur DSTS), Wojtek Czeronko, Jan Peters s.j. (penningmeester DSTS), Peter Nissen (voorzitter DSTS). Niet op de foto: André Lascaris o.p. (staf DSTS).

¤¤¤

Als ik W!J word 

Op maandag 7 juni vond in de Dominicuskerk in Amsterdam de presentatie plaats van het boek ‘Als ik W!J word’. De essays in dit boek vormen een boeiende verkenningstocht langs veranderende structuren, klassieke uitsluitingsmechanismen en nieuwe mogelijkheden. Ze zijn de eerste presentatie van de resultaten van het meerjarige onderzoeksproject van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving: Op zoek naar een nieuw ‘wij’ in Nederland. Het boek werd gepresenteerd door Jonneke Bekkenkamp, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de redacteuren van het boek.

De uitgave van ‘Als ik W!J word’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kerk en Wereld. Zie ook de informatie op de website van het project W!J, met links naar een           fotoreportage en de presentatie van Jonneke Bekkenkamp. Lees verder >

 

¤¤¤

Project W!J 

Project W!J wil de wij/zij-tegenstellingen in Nederland helpen slechten. Het wil bruggen bouwen tussen oude en nieuwe Nederlanders en bijdragen aan een plezierige en vreedzame samenleving. We gaan op zoek naar een ‘nieuw wij’. Dit gebeurt door ontmoetingen op bijeenkomsten en een multimediale website www.nieuwwij.nl

Op de website worden door middel van video’s, opinies, columns, artikelen, etc. actuele thema’s aan de orde gesteld die van belang zijn voor het vinden van een ‘nieuw wij’ in Nederland, waarin oude en nieuwe Nederlanders zich thuis kunnen voelen. Het gaat erom onderlinge verschillen te benoemen, vooral op het terrein van burgerschap, zingeving en samenleving, de diversiteit in onze samenleving onder ogen te zien en constructief vorm te geven.

¤¤¤

Video

U kunt een 12 minuten durende video over het DSTS bekijken.
Alleen voor breedbandverbindingen (ADSL/kabel)!  naar de video

¤¤¤

Reliflex slaapt!

Op 8 januari 2007 gaven het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en Stichting Zinweb het startsein voor een uniek internetproject in Nederland: www.reliflex.nl — een proeftuin voor religieuze flexibiliteit. De site werd een groot succes.

Nu, op 1 september 2008, houdt Reliflex.nl op te bestaan, maar de gedachte achter Reliflex gaat door. Op de site van Reliflex leest u meer en kunt u reageren.

¤¤¤

LUX Onderstroom: Nederland op zoek naar een nieuw wij

LUX, een co-productie van IKON en Museum Catharijneconvent Utrecht, laat op 27 april 2008 om 11.30 uur op Nederland 2 naar aanleiding van de studiedag Op zoek naar een nieuw wij van het DSTS een aantal denkers over dit onderwerp aan het woord. Aan bod komen Tariq Ramadan, van wie de uitdrukking “het nieuwe wij” afkomstig is; Manuela Kalsky pleit tegen de hokjesgeest en voor kennis en empathie in het religieuze debat; James Kennedy werpt een blik op ons verzuilde verleden; en Naema Tahir stelt dat participatie de sleutel is tot een nieuw wij. Psychotherapeute Else-Marie van den Eerenbeemd is ertegen mensen een identiteit op te dringen zonder hun ‘roots’ te erkennen. Zij pleit voor een ‘verworven’ loyaliteit: mensen kiezen voor verbondenheid met een nieuw land. De uitzending van LUX is verkrijgbaar op dvd.

Meer informatie op de website van LUX, waar u de uitzending ook kunt bekijken

¤¤¤

Op 15 maart 2008 vond in LUX te Nijmegen plaats:
Op zoek naar een nieuw 'wij'

Lees hier de openingstoespraak van André Lascaris en de inleidingen tot debat van Theo de Wit en Naema Tahir

 Peter Nissen en Nienke van Dijk gaven beiden een mondelinge recensie van Buigzame gelovigen

Voor een videoverslag van het symposium: www.reliflex.nl

 

¤¤¤

12-delige serie Reliflex over religieuze flexibiliteit
op themakanaal Geloven

¤¤¤

 

RECENTE BOEKEN

W!J-land
Voorbij de bindingsangst
Bart Brandsma & Manuela Kalsky, Ten Have 2008

Het religieuze landschap verandert: geloof is geen zaak meer van vaststaande formules. Nederland is verstrikt geraakt in wij-zij- tegenstellingen. Krijgen cultuurpessimisten gelijk en valt Nederland uit elkaar? In die boek gaan de auteurs op zoek naar antwoorden op de vraag wat er nodig is om een 'nieuw wij' in Nederland te vinden. Een 'wij' dat niet op het principe van uitsluiting berust, maar dat erin slaagt álle Nederlanders een thuisgevoel te geven. Voorbij de bindingsangst en met een open vizier gericht op de toekomst.

Negen prominente intellectuelen, zoekers en visionairs - onder meer Jean-Jacques Suurmond, Joep Dohmen, Willem Schinkel, Halleh Ghorashi en Hans Alma - vertellen hoe zij hierover denken. Hoe kijken zij aan tegen het idee van een 'nieuw wij' dat verschillen tussen mensen weet te verbinden zonde uit te sluiten?

Alle geïnterviewden hebben zich laten verleiden tot een open en persoonlijk gesprek. Aan de hand van hun ervaringen schetsen zij hun spirituele en intellectuele zoektocht naar wat voor hen van waarde is en wat tegelijkertijd hun eigen wereld overstijgt met het oog op het goede leven voor allen.

Met hart en verstand, twijfelend en toch ook vasthoudend aan hun eigen inzichten en overgeleverde wijsheden verkennen zij nieuw land - een land waar mensen met verschillende levensovertuigingen mogen en willen wonen. Kortom, een W!J-land.

I.s.m. het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)


Recensie door Jaap van der Sar, medewerker van Stichting Oikos

Het incident, mij krijgt het niet in de greep. Dat is mijn hoop en mijn inzet. Als je incidenten geldingskracht geeft, heb je geen leven meer. (Halleh Ghorashi, p. 62)

Het is één van de vele prachtige zinnen die in het boek W!J-land - voorbij de bindingsangst te vinden is. Het boek biedt 9 hoofdstukken waarin evenveel mensen onder het vergrootglas gelegd worden rond hun opvattingen over de samenleving, de identiteit of het gebrek er aan, de manier waarop mensen zich in spanningen staande houden. Diepe doorkijkjes in menselijk gedrag wisselen relativeringen van gewichtigdoenerij af. Een boek voor denkers. Twee denkers reflecteren daar dan vervolgens op - Bart Brandsma en Manuela Kalsky. Allemaal aanleidingen om verder te denken.

Die kracht is ook de zwakte van het boek. Met denken verandert de wereld nog niet. Denken is bijna steeds na-denken, achteraf-denken. We moeten vooruit. De praktijk, soms hard, meestal lastig en zelden eenduidig, komt wat te weinig aan bod. Het boek, uitdrukking van een project, vraagt om een vervolg. Er zijn voldoende aanzetten om het praktische werk aan te pakken. Evenals Hans Achterhuis in Met alle geweld komt Bart Brandsma met bijna een loflied op het conflict. Ik vermoed dat het zingbaar is.

¤¤¤

Buigzame Gelovigen
Essays over religieuze flexibiliteit
Chris Doude van Troostwijk, Leo Oosterveen en Evert van den Berg (red.), Boom 2008

Op 15 maart is bij uitgeverij Boom Buigzame Gelovigen, Essays over religieuze flexibiliteit verschenen, onder redactie van Chris Doude van Troostwijk, Leo Oosterveen en Evert van den Berg. Buigzame gelovigen is een bundel essays bij het succesvolle webproject Reliflex en en besluit het onderzoeksproject 'De transformatie van religieuze identiteit. Culturele en religieuze verscheidenheid als uitdaging aan de christelijke theologie', dat het Dominicaans Studiecentrum van 2004 tot 2008 uitvoerde. Het boek sluit aan bij de groeiende actuele mediabelangstelling voor de interreligieuze dialoog.

Lees verder over het boek

 

 

¤¤¤

Kirche in bewegung/Kerk in beweging
Deutsch-niederländische Reflexionen zur Ekklesiologie aus dominikanischer Sicht/Duits-Nederlandse reflecties over ecclesiologie vanuit dominicaans perspectief
Thomas Eggensperger, Ulrich Engel, Leo Oosterveen (Hg./Red.), LIT Verlag

Wat is een geloofwaardige kerk? Theologen van de dominicanenorde uit Nederland en Duitsland discussiëren over deze vraag tegen de achtergrond van hun ordestraditie en in de context van de West-Europese pluralistische samenlevingen. Het boek presenteert een drieslag: ecclesiologische diagnoses, ontwikkelingen en plaatsbepalingen.

Klik hier voor inhoudsopgave en toelichting

¤¤¤

Vreemde aanrakingen
De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur
Inez van der Spek (red.). Uitgeverij Valkhof Pers, € 19,90, met kleurenillustraties

Klik voor een uitvergroting van de boekomslagWaar raken het vertrouwde en het vreemde elkaar? Dóór elkaar? En ook: wie is mijn naaste, wie een vreemdeling? Vreemde aanrakingen is een creatieve zoektocht in woord en beeld naar de culturele kracht van het vreemde. Het vreemde verwijst zowel naar de concrete vreemdeling als naar het Vreemde in religieuze zin: het geheim van God. Theologen, filosofen, schrijvers en kunstenaars beschrijven en verbeelden met elkaar hoe beide gestalten van het vreemde elkaar kunnen (aan)raken in een op drift geraakte wereld.

Vreemde aanrakingen bevat essays van Anne-Marie Korte, Michiel van Kempen, Erwin Jans, Anton Simons, Sylvia Grevel, Arjen Mulder en Mayra Rivera en tekeningen van Wafae Ahalouch el Keriasti. Inez van der Spek interviewt kunstenaar Tiong Ang over de tentoonstelling Nederland 1, waarvan kleurenfoto’s zijn opgenomen. Verder is er een lang gedicht te vinden van Arnold Jansen op de Haar, verhalen van Annel de Noré en Fouad Laroui en een overdenking bij een foto door Hans Aarsman.

¤¤¤

Nader tot U? Meer moderne devoties
Onder redactie van Manuela Kalsky, Ida Overdijk en Inez van der Spek. Uitgeverij L.J. Veen, € 18,90, met foto's van de auteurs

Nader tot U? is een 'publieke biecht' van veertien mannen en vrouwen over de plaats van religie in hun dagelijks leven. Afkomstig uit verschillende religieuze tradities, schrijven zij frank en vrij over hun geloof. Voor allen - gelovigen en afvalligen, twijfelaars en bekeerlingen -  blijkt het verlangen naar een zinvol bestaan onuitroeibaar.
 
Mohammed Benzakour * Abdulwahid van Bommel * Liesbeth Coltof * Kaouthar Darmoni * Elma Drayer * Chitra Gajadin * Arnon Grunberg * Hilde Kieboom * Elisa Klapheck * Ariëlla Kornmehl * Ton Lathouwers * Ruud Lubbers * Karim Traïdia * Colet van der Ven
 

Tijdens de presentatie van Nader tot U? op 8 maart 2007 hield schrijfster Désanne van Brederode een opmerkelijke toespraak
Lees haar tekst hier...

  ¤¤¤

Ook de 2e druk van Ons rakelings nabij. Gedaanteveranderingen van God en geloof is uitverkocht. Helaas heeft de uitgever besloten geen nieuwe druk uit te brengen. Daarom is dit boek nu voor iedereen toegankelijk op deze site. Klik de omslag aan.Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-6235721
secretariaat@dsts.nl
www.dsts.nl

© DSTS 2016
home | wat is het dsts? |  onderzoeksproject |  medewerkers
publicaties | Project W!J | organisatie |  links