Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving

Onderzoeksproject 2013-2016:
'Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief
voor religie in Nederland?'In 2016 wordt op het DSTS verder gewerkt aan het in 2013 gestarte onderzoeksprogramma 'Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in Nederland?' (2013 t/m 2016).

Met name is er dit jaar aandacht voor meervoudige religieuze binding (MRB) onder deelnemers aan activiteiten van de dominicaanse projecten. Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd door Anke Liefbroer, die dit jaar als onderzoeker bij het DSTS in dienst is.

In het najaar wordt een nieuw boek uitgegeven over de vraag naar waarheid (veritas), vanouds een belangrijke vraag in de dominicaanse traditie.

Het DSTS-onderzoek naar meervoudige religieuze binding (multiple religious belonging) wordt in nauwe samenwerking met het NWO-onderzoeksproject op de Vrije Universiteit naar multiple religious belonging vormgegeven. Academische uitwisseling met internationale onderzoekers op het gebied van mrb, o.a. door de toekenning van mrb-panels op twee internationale academische conferenties (de conferentie van de International Association for the History of Religion in Erfurt, Duitsland,  en de American Academy of Religion, Atlanta, VS), waren hiervan in 2015 het gevolg. In Nederland leidden de uitkomsten van een landelijke steekproef, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, tot maatschappelijke en theologische discussie over de veranderingen in het levensbeschouwelijke landschap. Op deze manier ontstond een optimale wisselwerking tussen de resultaten van interdisciplinair academisch onderzoek en actuele maatschappelijke levensbeschouwelijke kwesties.
 
Naast dr. Manuela Kalsky maakt dr. André van der Braak als freelance onderzoeker deel uit van het onderzoeksteam van het DSTS.
 
Eerder werden in het kader van dit onderzoeksproject al twee boeken uitgegeven: Flexibel geloven: Zingeving voorbij de grenzen van religies (voorjaar 2014) en De spiritualiteit van Meister Eckhart: Een dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving (najaar 2014).

 
Kijk hier voor het onderzoeksplan
.


DSTS-onderzoek in 2015
In 2015 werden drie parttime onderzoekers voor de duur van een jaar aangetrokken. Zij deden onderzoek naar maatschappelijk relevante thema's die te maken hebben met culturele en religieuze diversiteit en hybride vormen van religie.
 
Meer informatie (incl. publicaties) over de nieuwe DSTS-onderzoekers van 2015:
Taede Smedes
Matthias Kaljouw
Bart Mijland

Onderzoeksproject 2009-2013

Op zoek naar een nieuw wij in Nederland

Het vorige DSTS-onderzoeksprogramma, met de titel ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’, was gerelateerd aan project W!J.
 
Meer informatie over het DSTS-onderzoeksproject 2009-2013 vindt u hier.Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-6235721
secretariaat@dsts.nl
www.dsts.nl

© DSTS 2016
home | wat is het dsts? |  onderzoeksproject |  medewerkers
publicaties | Project W!J | organisatie |  links