DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">


 
 
  

Publicaties
Publicaties behorend bij het onderzoeksprogramma
'Meervoudige religieuze binding' (2013-2017)
 
Tussen waarheid en wijsheid

Tussen waarheid en wijsheid
De waarheidsvraag in het licht van
religieuze diversiteit


Manuela Kalsky en André van der Braak (red.)


God, Iets of niets cover
God, iets of niets?

De postseculiere maatschappij tussen
'geloof' en 'ongeloof'

Taede Smedes
Cover Meister Eckhart
De spiritualiteit van Meister Eckhart:
Een dominicaanse mysticus
in een multireligieuze samenleving (2014)


André van der Braak (red.) 

   Cover Flexibel geloven

Flexibel geloven:
Zingeving voorbij de grenzen
van religies (2014)

Manuela Kalsky en Frieda PruimPublicaties behorend bij het onderzoeksprogramma
'Op zoek naar een nieuw wij in Nederland' (2009-2013)


Alsof ik thuis ben

Alsof ik thuis ben:
Samenleven in een land vol verschillen (2013)


Manuela Kalsky (red.)

Glance in the mirror                  

A glance in the mirror:
Dutch and Polish religious cultures (2012)

Manuela Kalsky / Peter Nissen (eds.)
Onszelf voorbij


Onszelf voorbij:
Over de grenzen van verbondenheid (2011)

Joris Verheijen en Jonneke Bekkenkamp (red.)

Als ik WIJ word


Als ik WIJ word:
Nieuwe vormen van verbondenheid (2010)

Jonneke Bekkenkamp en Joris Verheijen (red.)

WIJ-land

W!J-land:
Voorbij de bindingsangst (2009)


Bart Brandsma en Manuela KalskyPublicaties behorende bij eerdere onderzoeksprojecten


  Damit es anders wird zwischen uns Vreemde aanrakingen

  
Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-6235721
secretariaat@dsts.nl
www.dsts.nl

© DSTS 2016
home | wat is het dsts? |  onderzoeksproject |  medewerkers
publicaties | Project W!J | organisatie |  links