Wat is het
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving?

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving is een theologisch onderzoeksinstituut. Het werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS levert een bijdrage aan een eigentijdse theologie in de Europese context. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vormen hierbij steeds het uitgangspunt. We richten ons op een breed in religie en zingevingsvragen geļnteresseerd publiek.

Elke vier jaar wordt een onderzoeksproject vastgesteld. De resultaten daarvan worden op verschillende manier verspreid: in boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen, via het internet, tijdens studiedagen en lezingen.

U kunt hieronder een 12 minuten durende video over het DSTS bekijken.

 

U kunt een trailer van het project W!J bekijken op de website van het
project, www.nieuwwij.nl. Volg deze link direct naar de trailer


 
Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 020-6235721
secretariaat@dsts.nl
www.dsts.nl

© DSTS 2016
home | wat is het dsts? |  onderzoeksproject |  medewerkers
publicaties | Project W!J | organisatie |  links