ANBI

DSTS als ANBI

 

Naam
Stichting Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

 

Algemeen bekend als
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)

 

RSIN
8909246

 

Post- en bezoekadres
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

 

Mailadres
secretariaat@dsts.nl

 

Doelstelling

 • Voortzetting van de dominicaanse theologische traditie
 • Helpen ontwikkelen van een bevrijdende theologie in de West-Europese context
 • Een plaats zijn van theologisch onderzoek, studie en openbaarmaking daarvan naast de van kerken en overheid afhankelijke theologische instellingen

 

Beleidsplan
Uitgangspunten

 • Het theologisch onderzoek is gebaseerd op een kritisch-constructieve omgang met de christelijke traditie in relatie tot de huidige (post/laat)moderne samenleving. Het onderzoek wordt in teamverband uitgevoerd. Externe onderzoekers worden op freelancebasis bij de uitvoering van het onderzoeksproject betrokken. De resultaten van het onderzoeksproject worden in boekvorm gepubliceerd.
 • Op studiedagen/symposia worden de onderzoeksresultaten aan een breder publiek gepresenteerd.
 • Daarnaast verschijnen publicaties en interviews in tijdschriften en overige media.
 • De onderzoeksresultaten worden ook met behulp van lezingen en deelname aan het publieke debat verspreid.

 

Financiën
De stichting werft inkomsten uit subsidie van externe fondsen, incidentele vergoedingen voor lezingen en donaties van particulieren.

 

De stichting heeft een werkkapitaal. Dit is afkomstig uit een jaarlijkse subsidie van het Dominicaans Platform Nederland, aangevuld met de hierboven genoemde inkomsten. Dit wordt beheerd door het bestuur en gedurende het boekjaar aangewend voor de activiteiten van de stichting. Het bestuur stelt hiertoe jaarlijks een begroting op.

 

Hoofdlijnen van het huidige onderzoeksprogramma
Het DSTS richt zich van juli 2017 tot en met 2021 op de vraag wat het goede leven voor allen inhoudt. Wat het goede leven voor allen is, is een vraag die mondiaal speelt, maar ook binnen Europa steeds relevanter wordt. In de lijn van de dominicaan Marie-Dominique Chenu (1895-1990) wil het DSTS de ‘tekenen van de tijd’ analyseren en doorgronden in wisselwerking met de verhalen uit de christelijke traditie(s). Chenu o.p. stelt namelijk dat het handwerk van de theologie eruit bestaat de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie te lezen. Op deze manier wil het DSTS ontdekken wat de ingrediënten zijn van het goede leven voor allen.

 

Bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris/penningmeester en leden.

 

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 

 • Voorzitter: prof. dr. S.C. van Bijsterveld
 • Secretaris / penningmeester: ing. F.D.A. Peperzak
 • Lid: mr. H.J. Kaiser
 • Lid: mr. H.G. Vis
 • Lid: drs. H. Hamers

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen vergoeding van reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerk. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

De directeur en overige stafleden van het DSTS worden beloond overeenkomstig het Rechtspositiereglement voor personeel in dienst van orden en congregaties, zoals vastgesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

 

Verslag van recente activiteiten
Voor een verslag van de recente activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.

 

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening van 2018