André Lascaris o.p.

André Lascaris (1939-2017) was dominicaan. Hij promoveerde in 1970 in Oxford, en doceerde in Hammanskraal (Zuid-Afrika), Amsterdam en Nijmegen. Hij was redactiesecretaris van het weekblad De Bazuin en bekleedde verschillende bestuurlijke functies. Van 1973 tot 1992 was hij betrokken bij een vredesproject voor Noord-Ierland.

 

André Lascaris was één van de initiatiefnemers van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Al lang leefde bij de dominicanen de droom om een eigen opleidingsinstituut op te richten, maar deze droom kon niet gerealiseerd worden. Andrés idee om een kleinschalig studiecentrum op te zetten, redde het wel. Zo ontstond het DSTS, een instituut waar theologen samenkwamen om hun geesten te scherpen door te bespreken wat ze gelezen en geschreven hadden.

 

Aan bod kwamen thema’s zoals ‘geloof’, ‘God’ en ‘het kwaad’. Het kwaad was een thema dat André Lascaris fascineerde. “Ik heb niet bewust voor het kwaad gekozen. Het kwam op mijn pad. Het zal ongetwijfeld een rol spelen dat ik twee dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ben geboren. Ik weet er uit eigen herinnering niet veel van. Verhalen en ervaringen van mijzelf en anderen lopen door elkaar. Maar wat ik altijd heb gehad is een afkeer van spierbundels en wapens. Ik wil echter geen slachtofferrol innemen. Dat roept de vraag op hoe je je dan wel handhaaft in de samenleving.”

 

“In het begin was het studiecentrum een plek om onze hersenen verder te scherpen en onszelf te ontwikkelen. Langzaamaan kreeg het centrum echter een andere vorm, niet alleen qua bezigheden maar ook qua locatie. Het centrum begon op zolder van het Albertinum, het dominicanenklooster in Nijmegen. Maar toen het Albertinum verkocht werd, verhuisden we naar de Erasmustoren van wat nu de Radboud Universiteit heet. In de Erasmustoren was het DSTS al uitgegroeid naar een structuur met twee jonge medewerkers, een paar seniors en een coördinator. Daar begonnen we ook met de website Reliweb, de voorloper van Nieuwwij.nl. Later groeide het instituut uit tot wat het nu is en verhuisde het naar Amsterdam.”

 

Op  oktober 2014 vierde André zijn 75e verjaardag, waarbij een Liber Amicorum werd uitgegeven. Hierin brachten DSTS-collega’s samen met vrienden en medebroeders en -zusters van André hun waardering en dankbaarheid tot uitdrukking voor de inspiratie, trouw en het geloofsonderricht, die zij van hem mochten ontvangen.

 

André Lascaris is tot op het laatst verbonden geweest aan het DSTS. Hij stierf op 6 juli 2017.

Publicaties

whoafraidomlag

A Dieu, André

In memoriam, geschreven voor Manuela Kalsky die jarenlang met André bevriend is geweest.