André van der Braak

André van der Braak is verbonden aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit als hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Daarnaast werkt hij als onderzoeker voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Hij is projectleider van het NWO-project Multiple Religious Belonging, dat van 2013-2017 aan de Vrije Universiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse maatschappelijke partners (DSTS, De Nieuwe Liefde, IKON, VGVZ).

 

Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam, studeerde in 1986 af op Nietzsche en het boeddhisme, en promoveerde in 2004 op Nietzsche aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is nog steeds actief in de Nietzsche Research Group. Van 2007 tot 2009 was hij directeur van de stichting Filosofie Oost-West. Hij is geautoriseerd zenleraar binnen de Maha Karuna Chan en geeft les aan het Zen Centrum Amsterdam.

 

Naast zijn wetenschappelijke publicaties is hij auteur/redacteur van de volgende boeken:

  1. De spiritualiteit van Meister Eckhart, Parthenon, 2014.
  2. Buddhist Transformations, LIT Verlag (co-redacteur met Paul van der Velde en Aloys Wijngaards).
  3. Nietzsche and Zen. Self-Overcoming without a Self, Lexington Books (VS), augustus 2011.
  4. Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof (co-redacteur met Woei-Lien Chong), Ten Have, november 2008.
  5. Goeroes en charisma, Altamira-Becht, 2006.
  6. Hoe men wordt, wat men is (dissertatie over Nietzsche), Damon, 2004.
  7. Liegestütz zur Erleuchtung, Edition Spuren, (Zwitserland), 2004.
  8. Enlightenment Blues, Monkfish Publishing (VS), 2003.

 

www.avdbraak.nl

 

  

Recente publicaties

2015-eckhart

 

Lijst met alle publicaties