Bart Mijland

bart-mijland-medewerker-2015-2016Bart Mijland nam voor zijn onderzoek een voorstel van astronaut en natuurkundige Wubbo Ockels als uitgangspunt. Ockels schreef een open brief aan de mensheid die na zijn overlijden in 2014 werd gepubliceerd. Hij roept hierin op tot het vormen van een nieuwe religie, de Happy Energy-religie. Huidige religies verdelen, stelt Ockels, terwijl de mensheid eenheid nodig heeft om te kunnen overleven in een tijd van klimaatverandering.

 

Ockels zet de mens centraal en brengt drie waardengedreven groepen bij elkaar in een nieuwe levensbeschouwing: gelovigen, humanisten en pleitbezorgers van duurzame ontwikkeling. Mijland problematiseert dit voorstel en schetst een alternatief. Hij beargumenteert waarom Ockels de drie groepen tekort doet, een verkeerde focus aanbrengt en waarom de Happy Energy-religie niet het geschikte middel is om de onderliggende doelen te bereiken. Mijland’s alternatief, bicultureel pluralisme, gaat uit van eigenheid van de groepen en ziet de mensheid als een van de vele levensvormen op aarde. Mijland baseert zich daarbij op werk van Luisa Maffi, Bruno Latour en Whitney Bauman. Het artikel wordt in 2016 ter publicatie aangeboden aan het tijdschrift WaardenWerk.

 

Verder lag zijn taak op het inhoudelijk ondersteunen van de off-lineactiviteiten van ‘Nieuwwij in het land’. Hij organiseerde een startbijeenkomst in de Gelagkamer van het Corvershof met potentiële partners uit Apeldoorn, Arnhem, Geleen en Sneek. Deze bijeenkomst vond plaats op 8 april en het verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.

 

Ook schreef hij een verslag van de eerste offline activiteit in samenwerking met het stadspastoraatin Arnhem. Op het symposium ‘Om de lieve vrede’presenteerde Mijke Jetten de resultaten van haar promotieonderzoek over de interreligieuze dialoog. Manuela Kalsky reageerde op haar betoog vanuit het DSTS-onderzoek. Dit verslag is na te lezen op www.nieuwwij.nl.

 

https://twitter.com/bmijland

https://www.linkedin.com/in/bmijland/