Title Image

Buigzame gelovigen

red. Chris Doude van Troostwijk, Evert van den Berg en Leo Oosterveen

Buigzame gelovigen is een bundel essays bij het succesvolle webproject Reliflex en besluit het onderzoeksproject ‘De transformatie van religieuze identiteit. Culturele en religieuze verscheidenheid als uitdaging aan de christelijke theologie’, dat het Dominicaans Studiecentrum van 2004 tot 2008 uitvoerde. Het boek sluit aan bij de groeiende actuele mediabelangstelling voor de interreligieuze dialoog.

Buigzame gelovigen geeft inzicht in de huidige context van religies in onze samenleving en houdt daarbij de groter wordende groep ‘multireligieuze gelovigen’ in het vizier. Steeds meer mensen laten zich door verschillende religieuze tradities tegelijk inspireren. Dit boek gaat op interdisciplinaire manier in op deze en andere transformaties van religie(s) en religieuze identiteit. In dat kader wordt het begrip religieuze flexibiliteit geïntroduceerd en nader verkend. Christelijke, joodse en islamitische auteurs herlezen hun religieuze tradities in het licht daarvan. Daarbij neemt het belang van de interreligieuze dialoog voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving, die niet bang is voor veelkleurigheid en religieus ‘anderen’, een grote plaats in.

Buigzame gelovigen is een bijzondere bundel essays, specifiek bedoeld voor ‘zingevingsprofessionals’: veldwerkers, beleidsmakers, werkers in de media, leidinggevenden, voorgangers en docenten in de wereld van godsdienst, politiek, onderwijs en bedrijfsleven.

Uitgeverij Boom heeft een pdf-versie van dit boek beschikbaar gesteld: Buigzame gelovigen.