Title Image

Overgeleverd aan de toekomst
Christelijke traditie in een na-traditionele tijd

 

Angela Berlis, Stephan van Erp en André Lascaris (red)
DSTS-cahier nr 10, DSTS/Uitgeverij Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 2001
ISBN 90-211-3863-8

Jan Nieuwenhuis
Van traditie naar traditie
De ontwikkeling van een overlevering

 

André Lascaris
Onttraditionalisering als democratisering
De worsteling van de katholieke kerk met haar tradities

 

Angela Berlis
Het vuur oprakelen
De wijding van vrouwen als vernieuwing van de traditie

 

Maaike de Haardt
Opgraven en vormgeven
Alledaagse sacramentaliteit

 

Nico Schreurs
De traditie van vergeven
De omslag van schuld naar schaamte en de herontdekking van de vergeving

 

Stephan van Erp
Een nieuwe hemel op aarde?
De opkomst van virtuele tradities in cyberspace

 

Download gehele cahier als PDF