Title Image

Het heil op de hielen 
Over de belofte van het vervulde leven
 

 

Manuela Kalsky, Barbara Leijnse en Leo Oosterveen (red)
DSTS-cahier nr 101 DSTS/Uitgeverij Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 2003
ISBN 90-211-3946-4, € 12,50

Inhoudsopgave

Inleiding

Angela Berlis
Een hemel vol heiligen: voor elk wat wils
Over kerkelijke helden en seculiere sterren

André Lascaris
Levensvervulling in een emotiecultuur
Onderweg naar een nieuwe betrokkenheid op elkaar

Barbara Leijnse
Eva’s zoete eetlust
Heil en onheil van de ‘verboden vrucht’ in Chocolat en het tuinverhaal (Gen 2-3)

Stephan van Erp
Eindige schoonheid
Schepping tussen hybris en hoop

Leo Oosterveen
De verlossing van ons zelf
Over navolging en het buitenverblijf van persoonlijke identiteit

Manuela Kalsky
Vreemd-gaan als deugd
Gedachten over ‘de vreemde’ in postkoloniaal perspectief

Te koop in de boekhandel. Bestellen kunt u bij Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer, of per telefoon: 079-3628282 of via E-mail: verkoop@boekencentrum.nl