Title Image

Bedacht zijn op het onbedachte
Over het alledaagse en het goddelijke in theologisch perspectief 

 

Marianne Merkx, Anne-Claire Mulder en Leo Oosterveen (red)
DSTS-cahier nr 8, DSTS/Uitgeverij Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 1998
ISBN 90-211-3726-7

Inhoudsopgave
Leo Oosterveen en Anne-Claire Mulder
Aanlegsteigers voor het goddelijke
Een gedachtewisseling over transcendentie en het alledaagse

Marianne Merkx
Een alledaags geheim
De sacramentaliteit van het bestaan

André Lascaris
Op zoek naar een andere wereld
Rechtvaardigheid, liefde en vergeving als een dagelijkse weg naar het alles overstijgende

Manuela Kalsky
Achterhoedegevechten en hedendaags verlangen naar het goddelijke
Voorbij de transcendentie van de verzoeningsleer 

Erik Borgman
Geen dringender vragen dan naïeve vragen
Een slotgesprek