Actueel

Vrede na oorlog – EPIL module in Bosnië Herzegovina

Welke rol speelt religie in het proces van wereldwijde immigratie? Deze vraag zal Manuela Kalsky 22 mei proberen te beantwoorden tijdens haar lezing in de module van het European Program for Interreligious Learning (EPIL) die van 20 tot 26 mei plaatsvindt in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Tijdens deze module leren de studentes van EPIL hoe de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig is ontstaan en hoe vandaag de dag met de gevolgen hiervan wordt gegaan.

Lang woonden en werkten verschillende bevolkingsgroepen en geloofsovertuigingen op de Balkan in harmonie samen. In de jaren negentig veranderde dit toen verschillende bevolkingsgroepen zich afsplitsten van Joegoslavië. Er ontstond een bruut conflict. Tijdens de EPIL-module in Sarajevo wordt stil gestaan bij hoe het conflict is ontstaan, maar ook hoe er nu gewerkt wordt aan het opbouwen van het land, hoe er omgegaan wordt met oorlogstrauma’s en hoe er aan vrede wordt gewerkt.

Tijdens de module zullen de studenten testimonia horen van vrouwen die de oorlog hebben meegemaakt. Ook zijn er lezingen en discussies die de complexe situatie in Bosnië Herzegovina analyseren. Manuela Kalsky, vicevoorzitter van EPIL, is een van de sprekers. Haar lezing zal helpen de situatie beter te begrijpen.

EPIL, de aanbieder van deze module, is een studieprogramma dat vrouwen uit Europa en Turkije de mogelijkheid geeft zich te bekwamen in het bouwen aan een vreedzame samenleving. Hierbij ligt het accent vooral op het omgaan met interreligieuze issues en culturele diversiteit en hoe vrouwen hierin een leidende rol kunnen spelen.

EPIL heeft ook een Nederlandse studentengroep. DSTS is de penvoerder voor EPIL in Nederland en op de site van DSTS.nl staat meer informatie over EPIL.

Column Martin Luther King lezing

Onze benen bidden in vele talen

 

Nog altijd spreekt dr. Martin Luther King tot de verbeelding. Zijn geweldloze strijd voor gelijke berechtiging en rechtvaardigheid heeft diepe indruk gemaakt op miljoenen mensen overal ter wereld. Op 4 april werd daarom op de Vrije Universiteit in Amsterdam de Martin Luther King jr. Lezing uitgesproken. Het woord werd gevoerd door acteur Nasrdin Dchar die de lezing de titel “Een droom voor iedereen” had meegegeven. Manuela Kaslky sprak daarna een column uit. Haar column geven we hier integraal weer.

 

Door: Manuela Kalsky

Elk jaar in november brengt de American Academy of Religion ergens in de Verenigde Staten duizenden theologen en religiewetenschappers bijeen. In panels en workshops worden dan de nieuwste onderzoeken en publicaties met elkaar besproken. In 2003 maakte ik voor het eerst deel uit van deze invasie van religie- en godgeleerden. We streken toen neer in Atlanta.

Je kon kiezen uit een duizelingwekkende hoeveelheid aan uitermate interessante academische sessies. Toch stond bovenaan mijn lijst geen academische topper, maar de Ebenezer Baptist Church, de zwarte kerkgemeenschap waar Martin Luther King jr. als jonge dominee had gestaan. Black Theology in de Verenigde Staten is een van mijn specialisaties. De geschiedenis van de Civil Rights Movement en de Black Church speelt daarin een belangrijke rol. Eens in mijn leven wilde ik daar een dienst bijwonen en nu zag ik mijn kans schoon. Op zondag ging ik er naartoe. Tot mijn verbazing zat daar op de eerste rij: Coretta Scott King. Na afloop mocht ik met haar op de foto. Ik ben niet zo van de heldenverering, maar ik kan niet ontkennen dat deze ontmoeting mijn hart sneller liet kloppen. Ik stond naast een icoon, een elegant geklede vriendelijke oudere dame, een beroemde activiste en belangrijke leider van de Civil Rights Movement, voorvechter van rechten voor zwarte vrouwen in de VS en de vrouw van. Een jaar later zou ze voor haar inzet de Gandhi Peace Prize ontvangen − net als Nelson Mandela voor haar en Desmond Tutu na haar.

We raakten in gesprek. Toen ik vertelde dat ik met zwarte en feministische theologie bezig was en me bij een rabbi in het jodendom had verdiept, vertelde zij dat veel joodse leiders deel uitmaakten van de Civil Rights Movement. Ze noemde de naam van rabbijn Abraham Joshua Heschel. Hij was zeer belangrijk geweest voor haar man.

Ik moest aan bovenstaande foto denken die ik tijdens mijn studie was tegengekomen: de Selma-to-Montgomery Voting Rights March op 21 maart 1965. Martin Luther King en Abraham Joshua Heschel lopen voorop en tussen hen in loopt Ralph Bunche, de eerste Afro-Amerikaan die de Nobelprijs voor de vrede kreeg − in 1950 voor zijn werk als VN-bemiddelaar in het Midden-Oostenconflict (1948/49). Een prachtige foto met die lei om: de traditionele Hawaïaanse bloemenkrans, die hen kort voordat de foto werd gemaakt door een dominee uit Hawaï om de nek was gehangen.

King had Heschel uitgenodigd om mee te lopen. Na afloop zei Heschel: “Voor velen van ons was de mars van Selma naar Montgomery protest én gebed. Benen zijn geen lippen en lopen is geen knielen. En toch brachten onze benen liederen voort. Ook zonder woorden was onze mars een eredienst. Ik voelde dat mijn benen aan het bidden waren.”

In 1962 kwam Heschels beroemde boek De Profeten uit. Voor King en vele van zijn medestrijders was dat boek een eyeopener. Heschel laat daarin zien dat de bijbelse profeten serieuze aanklagers waren van het sociale onrecht in hun tijd. Hij stelt dat die profetische kritiek tot op de dag van vandaag doorgaat. Volgens Heschel is God te vinden midden in de strijd voor gerechtigheid – dertig jaar eerder was hij op dit thema gepromoveerd aan de Humbold Universiteit in Berlijn. Zijn proefschrift mocht niet worden uitgegeven in nazi-Duitsland. In 1938 pakte de Gestapo hem op en werd hij gedeporteerd naar zijn geboorteland Polen. Hij vluchtte naar Engeland en kwam uiteindelijk in 1940 in de VS terecht. Zijn moeder en drie van zijn zussen overleefden de Shoah niet. Heschel was dus beslist geen naïeveling. Hij had de macht van het kwaad van dichtbij meegemaakt.

Ook King was niet wereldvreemd. Hij zag dat de beloved community, dat visioen van een ‘nieuw wij’, dat hij met zijn toespraak I have a dream (1963) had opgeroepen, niet van vandaag op morgen gerealiseerd zou zijn. Dat de mars van Selma naar Montgomery en de vele sit-ins niet het einde, maar pas het begin van een lange weg naar vrijheid waren. Steeds duidelijker benadrukte hij dat structurele economische en politieke veranderingen nodig waren om gelijke rechten in praktijk te brengen.

Beide mannen waren geraakt door de profeten uit het oude Israël. Ook zelf bezaten ze profetische gaven, wat bij Heschel nog door zijn uiterlijk werd onderstreept. Met zijn lange witte baard zag hij er uit als een profeet die net uit de Bijbel was gestapt. Ondanks het grote leeftijdsverschil werden de twee vrienden. Ze spraken over politiek en geloof, ondersteunden elkaar in hun protest tegen de oorlog in Vietnam en in de strijd tegen racisme. Vanuit een onwrikbaar geloof in een God die liefde is, waren ze ervan overtuigd dat verzet tegen onrecht vreedzaam moest gebeuren. Alleen gezamenlijk kun je dat messiaanse visioen van die nieuwe wereld werkelijkheid laten worden: zwart én wit, joden én christenen, vrouwen én mannen samen. Of anders gezegd: het welzijn van elk mens is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van iedereen. Het Bijbelse visioen van gerechtigheid dat King en Heschel inspireerde, gaat niet zomaar over ‘het goede leven’ – het gaat over het goede leven voor allen. In die laatste twee woorden, ‘voor allen’, ligt zijn ongekende radicaliteit.

Vierenvijftig jaar na de visionaire toespraak van King over zijn beloved community is de macht van white male privilege nog steeds niet gebroken. Racisme en seksisme zijn de wereld nog niet uit en de angst in onze hoofden en harten voor de ander, voor het verlies van onze welvaart, onze culturele en religieuze of juist seculiere eigenheid is groot. Tot schrik van velen steekt een on-Nederlands nationalisme de kop op en een intolerantie tegenover andersgelovigen. En dat laatste formuleer ik dan nog erg netjes. Ik denk dat velen van ons – en met ‘ons’ bedoel ik in dit geval voornamelijk vijftigplussers – die zich in het verleden voor vrede, vrouwenemancipatie en/of homorechten hebben ingezet, de twijfel goed kunnen begrijpen die King in de laatste jaren voordat hij vermoord werd, overviel: Zullen de zachte krachten echt wel overwinnen in het eind?

Het is moeilijk voorstelbaar met Trump, Erdogan en Poetin aan het roer, met de oorlog in Syrië voor ogen, het gigantische aantal vluchtelingen wereldwijd en hun dramatische situatie, terroristische aanslagen in de naam van religie of politieke ideologieën.

Maar dan, te midden van al die ellende, klinkt de stem van de profeten – Bijbelse en eigentijdse, zoals King en Heschel, die oproepen tot metanoia, tot ommekeer: keer je tegen onrecht, beoefen compassie, verbind de verschillen, Ieder1, neem je verantwoordelijkheid; het is nooit te laat.

n plotseling zijn daar jonge mensen in al hun etnische en levensbeschouwelijke diversiteit, die opstaan tegen racisme onder het motto ‘Black Lives Matter’ en met behulp van social media een nieuwe internationale beweging op gang brengen; Women’s Marches worden georganiseerd, tegen discriminatie van vrouwen, minderheden en immigranten. Hier wordt diversiteit tot een kracht, en de nieuwe media verspreiden dit goede nieuws razendsnel.

Drie weken geleden gingen ook in Amsterdam 15.000 mensen de straat op om voor de rechten van vrouwen op te komen, zwart en wit, jong en oud, seculier en religieus. Zij allen liepen mee. We zongen nog net geen ‘We shall overcome’, maar voor mij voelde het alsof onze benen in veel verschillende talen liepen te bidden.

Manuela Kalsky (1961) is houder van de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Deze column schreef ze en sprak ze uit ter gelegenheid van de Martin Luther Lezing op 4 april 2017 in Amsterdam. 

Ook in 2016 verbond Nieuw W!J de verschillen

Nieuw W!J was tot 2017 onderdeel van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Het DSTS is er trots op dat Nieuw W!J is uitgegroeid tot het platform over zingeving. Nu omvat Nieuw W!J de website Nieuwwij.nl, die in 2016 gemiddeld 77 duizend bezoekers per maand trok, en de onderdelen W!J leert, W!J werkt en W!J adviseert die trainingen verzorgen over hoe om te gaan met multiculturele en multireligieuze verschillen. In het jaarverslag van 2016 kunt u teruglezen wat er allemaal gebeurde. En bent u nieuwsgierig naar de huidige activiteiten, dan is het bezoeken van Nieuwwij.nl de moeite meer dan waard.

Een enerverend DSTS-jaar

Het DSTS doet in het jaarverslag 2016 verslag van een enerverend jaar. Het was het vierde jaar waarin gewerkt werd aan het onderzoek naar meervoudige religieuze bindingen. In het kader van dit onderzoek werden Tussen waarheid en wijsheid, met de focus op het dominicaanse motto ‘veritas’, en God, iets of niets? gepubliceerd. Ook werd er onderzocht hoe bezoekers van Dominicaanse centra religie mixen. Daarnaast was er volop aandacht voor de verzelfstandiging van Nieuw Wij, dat sinds 1 januari 2017 een zelfstandige stichting is geworden. In 2016 werd flink geïnvesteerd in de online en offline activiteiten van Nieuw Wij. In het jaarverslag wordt alles toegelicht.

Lancering MiX, de glossy over flexibel geloven

 

MiX, de glossy over zinzoekers die elementen uit verschillende religies combineren, verschijnt 23 mei. Tijdens het avondvullende programma ‘Mix en Match van Religie Vandaag’ in De Nieuwe Liefde te Amsterdam wordt het tijdschrift gepresenteerd. Schrijfster Rosita Steenbeek neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Manuela Kalsky, directeur van het DSTS en samen met André van der Braak hoofdredacteur van de glossy, leidt de avond in met een minicollege over het grensoverschrijdende en actuele thema multireligiositeit.

In de glossy zijn portretten van ‘mixers’ te vinden, zoals van zangeres Lies Müller, die naast de joodse traditie ook het boeddhisme omarmt. Van Berthe van Soest komen we te weten dat zij zich naast de christelijke traditie ook laat inspireren door sjamanisme, tarot en Keltisch christendom. Columns zijn er van o.a. cabaretière Nilgün Yerli, tv-presentator Narsingh Balwantsingh en schrijver Mounir Samuel. En door de speciaal ontwikkelde test te doen, ontdekt u zelf of u een ‘flexibele gelovige’ bent. Ook geeft MiX u tips over multireligieuze bezinningscentra, gemeenschappen, tv-programma’s en boeken.

Daarnaast vindt u in het tijdschrift de resultaten van de onderzoekprojecten naar multiple religious belonging, die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit deze onderzoeksprojecten blijkt dat 23 procent van de Nederlandse bevolking elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen combineert. Van de bezoekers van dominicaanse vormingscentra noemt zelfs een meerderheid (61 procent) zich ‘combineerder’. Voor geestelijk verzorgers geldt hetzelfde: bijna tweederde laat zich door meerdere religies inspireren.

Journaliste Frieda Pruim interviewde voor MiX  de onderzoekers. Bekende en onbekende Nederlanders, onder wie cabaretier Jörgen Raymann, tv-presentatrice Annemiek Schrijver en zenleraar Ton Lathouwers reageren op het onderzoek.

Kortom, MiX is er voor iedereen, gelovig en ongelovig, die nieuwsgierig is naar nieuwe trends op het gebied van zin- en betekenisgeving voorbij de traditionele grenzen van religies.

MiX wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Meer info over de glossy is te vinden op Mix-de glossy. Aanmelden voor 23 mei kan via Nieuwwij.nl.

Stilstaan, delen en vieren

Stilstaan, delen en vieren. Dit was het motto gedurende het jubileumjaar van de Dominicanen. Een jaar lang stonden we stil bij 800 jaar Dominicanen wereldwijd en 500 jaar Dominicanen in Nederland. We stonden echter ook stil bij wat de toekomst ons brengen zal. Zaterdag 21 januari kwamen we voor het slotstuk van dit feest samen. Om stil te staan en zo de hoogtepunten van het afgelopen jaar te delen en te vieren.

De Dominicaanse familie verzamelde zich afgelopen zaterdag in Veenendaal. Het ging er aan toe als bij een familiereünie. Mensen uit alle geledingen van de orde waren gekomen: broeders, zusters, leken en medewerkers en vrijwilligers van de dominicaanse centra. Als broers en zussen schudden we elkaar de hand, werden we door ons stemgeluid op afstand herkend en de vele gesprekjes her en der leidde ertoe dat ik er een uur over deed om mijn jas op te hangen en een kop koffie te bemachtigen.

Binnen vierden we de successen van het afgelopen jaar. Hieronder ziet u er een paar, zodat u nogmaals kunt nagenieten:

Zin in Zomer: mooie radiofragmenten over de zeven sacramenten en korte miniatuurtjes van (mede)broeders en zusters.

De nieuwe Dominicanen: een eerlijke documentaire over ‘de nieuwe Dominicanen’ in het klooster van Huissen.

 

the-new-habit-clothes-by-borre-design-fashion_dezeen_2364_col_16-1Het nieuwe habijt: modeontwerper Borre wilde in eerste instantie niet meewerken, maar ontwierp uiteindelijk toch een nieuwe habijt. Niet om te gaan dragen, maar om ons aan het denken te zetten. Wat zegt het habijt? Wat is de waarde van je even terugtrekken door de kap over je hoofd te trekken?

De bierviltjes: prikkelende levensvragen waar we uren lang over kunnen doorpraten met elkaar. Om over na te denken: Wat is niet goed? Kunnen we wijzer worden als we het niet met elkaar eens zijn? Waarin ben je afhankelijk van anderen en hoe vind je dat?

 

En wat te denken van de bijdrage van het DSTS aan het jubileumjaar?

André van der Braak verzorgde twee boeiende lezingen in het klooster Huissen waaronder Oshida, een boeddhistische christen.

Het DSTS organiseerde in samenwerking met het Nijmegen Institut of Mission Studies een studiemiddag waar prof. dr. Barrera OP sprak over de Dominicaanse kijk op de economie.

Tanja van Hummel interviewde tien mensen uit de Dominicaanse familie waaronder René Dinklo OP.

800 jaar Dominicanen. We sloten het feestelijk af en kijken verwachtingsvol naar de toekomst. We hebben hoop, we hebben vertrouwen.

Tanja van Hummel is stafmedewerker van het DSTS.

Nieuwjaarsbijeenkomst DSTS en Nieuw Wij

Op dinsdag 10 januari vond de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst van het DSTS en Nieuw Wij plaats. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij de verzelfstandiging van Project W!J dat nu verder gaat binnen de stichting Nieuw Wij. Daarna werd er gezellig met elkaar gepraat en gegeten.

Eerder die dag vond een masterclass van W!J-leert plaats. Alle trainers van Nieuw Wij waren hiervoor uitgenodigd. Manuela Kalsky verzorgde het eerste deel van de masterclass waarin ze inging op het gedachtegoed van ‘W!J verbind de verschillen’. Vervolgens nam Reinoud Beimers, de zakelijk leider van Nieuw Wij, het woord. Hij lichtte de nieuwe organisatiestructuur van Nieuw Wij toe. En tot slot splitste de groep zich op om deel te nemen aan een gesprek over één van de drie thema’s: W!J leert, W!J werkt, W!J adviseert en spreekt.

Zie de foto-impressie hieronder

Niet lullen maar poetsen

Project Wij was sinds haar ontstaan onderdeel van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Dit project is per 1 januari 2017 zelfstandig geworden. Manuela Kalsky, directeur van het DSTS en de voorzitter van het nieuwe bestuur van de stichting Nieuw Wij, schreef ter gelegenheid onderstaand artikel dat op 3 januari 2017 verscheen op Nieuwwij.nl

Amsterdam 18-12-2015 Levenslessen: Manuela Kalsky Foto Maurice BoyerWelkom op Nieuwwij.nl in dit nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik u een gezond en inspirerend 2017. Dat het een jaar mag worden, waarin conflicten vreedzaam en niet met geweld worden opgelost – nationaal en internationaal. Een hoop die al meteen in de nieuwjaarsnacht door de terreur in Istanbul en het wangedrag tegen politie en hulpverleners in eigen land een rouwrand krijgt.

Door: Manuela Kalsky

Een ding staat vast: Een ‘nieuw wij’ is urgenter dan ooit – in eigen land maar ook wereldwijd. Daarvoor zijn vertrouwen en communicatie nodig. Je leven niet laten leiden door angst en wantrouwen, maar weer open staan voor elkaar. Het zijn cruciale voorwaarden om je veilig en thuis te voelen.

Even naar elkaar op straat glimlachen doet al wonderen. Het is een eenvoudig menselijk afweergeschut tegen agressie en haat, die ons dagelijks via de (nieuwe) media hersenspoelen. Het verlangen om je thuis te voelen in eigen land is groot. Net als de wil van veel Nederlanders om anderen die hier zo’n thuis willen opbouwen te helpen. Ieder van ons kan daaraan meewerken, in zijn of haar eigen omgeving en ook over de grenzen van Nederland heen. En we weten allemaal wat daarvoor nodig is: Niet lullen maar poetsen!

Nieuw Wij wil ook in 2017 daartoe inspireren. We doen ook dit jaar weer ons best om u van waardevolle informatie te voorzien en gesprekken te bevorderen over goed en slecht nieuws op het gebied van een nieuw wij. Greco Idema zal als eindverantwoordelijke voor de content samen met de Nieuwwij redactie hiervoor blijven zorgen. In het afgelopen jaar maakten zo’n 80.000 unieke bezoekers per maand gebruik van de content op onze site. Dat is een prachtig resultaat en hopelijk zullen steeds meer mensen het Nieuwwij-motto verbind de verschillen in het nieuwe jaar omarmen en in praktijk brengen.

Nieuwwij zal daar in 2017 online en offline aan bijdragen. Afgelopen najaar zijn door de programmamanagers Chantal Suissa en Agnes van der Sluis Nieuwwij-trainers opgeleid, die nu op scholen en in het maatschappelijk veld nieuwe wij-zij-tegenstellingen tegengaan of reeds bestaande spanningen zullen helpen overbruggen. Niet alleen bieden wij zo radicaliseringstendensen in onze samenleving het hoofd, we zullen ook het gepolariseerde debat over alledaags racisme, vrouwenemancipatie en homohaat met een Nieuwwij methodiek effectief nuanceren. Via de rubrieken W!J werkt, W!J leert en W!J adviseert leest u meer over deze nieuwe offline activiteiten.

Maar er staan nog meer vernieuwingen op de Nieuw Wij agenda voor 2017.

De belangrijkste is reeds ingegaan. Op 1 januari 2017 is Nieuw Wij zelfstandig geworden. Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), dat met het ministerie van VROM project W!J acht jaar geleden in het leven heeft geroepen, draagt de verantwoordelijkheid ervoor over aan Stichting Nieuw Wij. We gaan op eigen benen staan en dat betekent in de komende drie jaar ook geleidelijk aan financieel onafhankelijk te worden. Onze dank gaat uit naar het bestuur van het DSTS en alle fondsen, die ons in de afgelopen jaren door dik en dun hebben gesteund. Een nieuw gezicht bij Nieuw Wij, Reinoud Beimers, zal er als zakelijk leider zorg voor dragen dat dit proces succesvol verloopt. En ondergetekende zal hem als voorzitter van het nieuwe stichtingsbestuur daarbij naar beste vermogen ondersteunen.

2017 wordt dus in vele opzichten een spannend jaar. Niet alleen de organisatie, ook de website krijgt  na acht jaar een grondige update. Daar is en wordt de komende maanden aan gewerkt. En we hopen uiteraard dat u als vriend van Nieuw Wij ook zelf deelgenoot aan deze transitie van Nieuw Wij wilt zijn. Op de site leest u de komende maanden meer over onze vriendenactie. Er zijn interessante masterclasses in de maak, waaraan de vrienden van Nieuw Wij samen met onze trainers kunnen deelnemen.

Kortom: maak het verschil in 2017 en bouw actief mee aan een nieuw wij in Nederland.

Dat is niet alleen hard nodig en zinvol om te doen, maar ook heel inspirerend.

Manuela Kalsky is directeur van het DSTS en bestuursvoorzitter van Stichting Nieuw Wij

Waar zijn de kerken in de strijd tegen racisme?

Op 7 november j.l. werd de jaarlijkse Schillebeeckxlezing gehouden, georganiseerd door De Nieuwe Liefde, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en de Vrije Universiteit. Dit jaar stond de relatie tussen het christendom en racisme centraal. Hoofdspreker was de Zuid-Afrikaanse dominee Mpho Tutu en er waren bijdragen van Matthea Westerduin, Godian Ejiogu en Hans van der Jagt. Muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Denise Jannah en Wolf Martini. Janneke Stegeman en Manuela Kalsky leidden de avond in goede banen. Tutu vroeg om commitment in de aanpak van racisme.

Lees hier het verslag van Bart Mijland.