Dominicaans

Werk, adem, vriendschap: om André Lascaris

André Lascaris 2010

Negen korte en prikkelende beschouwingen (en een toegift) over de intellectuele sporen die schrijver, leraar en dominicaans theoloog André Lascaris o.p. (1939-2017) in mensen achterliet. Een digitaal boekje, hier te lezen!

Een half jaar na zijn dood kwamen op 9 januari 2018 vrienden, medebroeders, oud-studenten, collega’s en lezers bij elkaar in het Dominicanenklooster van Huissen, waar André Lascaris lang woonde.

We aten en dronken samen vanwege de vriendschap, vierden de eucharistie met de communiteit (vanwege wat André de ‘Adem van God’ noemde) en keken terug op zijn werk. Welke intellectuele sporen liet hij na in ons?


Dit digitale boekje
bevat de meeste teksten van de mensen die spraken over André Lascaris als leraar, schrijver, begeleider en dominicaans theoloog.

Achtereenvolgens:

Manuela Kalsky
Neem uw verleden op

Gied ten Berge
Denker over geweld, pastor voor vrede

Holkje van der Veer o.p.
‘There is whisky in the jar’

Hans Weigand
André Lascaris en de Girardkring

Huub ter Haar
De positieve kracht van mimetische begeerte

Jacqueline van Meurs
Schepper van ruimte

Hanneke Meulink-Korf
Weg uit aangeleerde hulpeloosheid

Joachim Duyndam
De kennis van de mimetische theorie

Tommy Wieringa
Het beproefde drietrapsmodel God, profeet, gelovige

En als toegift een gesprekje uit de hemel, van Michael Elias, verteld bij de maaltijd.

Met dank aan alle auteurs voor hun hartelijke medewerking.

Klik hier voor het digitale boekje:
Werk – adem – vriendschap – om André Lascaris

De bibliografie van André Lascaris is te vinden op de website meerdanikzelf.nl. Klik hier voor een in memoriam.

Werk, adem, vriendschap werd georganiseerd door het Dominicanenklooster Huissen, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en dominicanen in Nederland. Presentatie en eindredactie: Arjan Broers

In 2014 werd bij gelegenheid van de 75e verjaardag van André Lascaris ook al eens een ‘liber amicorum’ uitgegeven.

Bron (o.a.): website van de Nederlandse dominicanen

Huissen, 9 januari: Bijeenkomst rond André Lascaris

Werk, adem en vriendschap: om André Lascaris
9 januari 2018, Dominicanenklooster Huissen, 16.30u – 21.00u

Een half jaar na de dood van André Lascaris eren we zijn werk, zijn spiritualiteit en zijn vriendschap. Dat doen we op 9 januari 2018 in het Dominicanenklooster van Huissen. We spreken over de invloed van zijn werk, vieren mee met de communiteit en gaan aan tafel om herinneringen te delen. Wees welkom!READ MORE

Jan Laan

“Roeien met de riemen die we zijn”

Jan LaanHet goede leven voor allen. Vanuit dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Dit maal neemt Jan Laan o.p. (1940) het woord. Sinds 1968 is hij werkzaam in het parochiepastoraat en heeft hij ook een aantal jaar gewerkt als arbeidspastor. Nu is hij prior van het dominicanenklooster in Zwolle en bevordert daar het ‘goede leven’. Wat leren zijn ervaringen ons over het goede leven voor allen?READ MORE

‘Een beter milieu begint bij jezelf’

Het goede leven voor allen. Vanuit dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? “Een beter milieu begint bij jezelf. Een beter leven ook, want goed leven begint bij het hebben van oor en oog voor elkaar” Michael-Dominique Magielse OP, voorheen werkzaam bij de radio en televisie en nu dominicaan, over ‘beter’ en ‘goed’ leven.

READ MORE

Studie liturgie

Wees hoopvol

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Voor Hans Hamers (1959) is het van existentieel belang om zinvolle relaties te hebben. Hans is o.a. pastoraal werker bij de Effata-gemeenschap in Nijmegen-Oost en lid van de dominicaanse lekengemeenschap: “Ook op de tennisbaan zoek ik zingevende relaties.”

READ MORE

“Het gaat blijkbaar over God en zo”

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie: ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Leo Raph. A. de Jong OP zet zich over zijn weerstand tegen deze veel te grote vraag heen, zoekt en komt tot een verrassend antwoord.

READ MORE

Die fietsenmaker? Gewoon een wijs man

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Zr. Christa (1945), dominicanes van Bethanië en woonachtig in Stevensbeek, houdt het op ‘harmonie’. “Leef in harmonie met jezelf en je omgeving. Ruzie maken mag, een blauw oog gaat vanzelf weer over, maar leg het bij voordat je naar bed gaat.”

READ MORE

Onmetelijke rijkdom

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Ben Vocking OP, jarenlang werkzaam geweest in Peru en Puerto Rico en daarna in de Surinaamse parochie in Rotterdam: “Het is voor ons mensen noodzakelijk dat we op elkaar betrokken zijn en elkaar dragen. Dan krijgen we een rijkdom die onmetelijk is.”READ MORE

A Dieu, André

André Lascaris, op 6 juli 2017 overleden, stond aan de wieg van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en was er lang een inspirator van. DSTS-directeur en vriendin Manuela Kalsky herdacht hem bij zijn uitvaart op 13 juli in Huissen.

READ MORE