Events
-1
archive,category,category-events,category-181,stockholm-core-1.0.5,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Events

Boek prijs vd vrede

KNR-studiedag op 14 november: De prijs van de vrede

De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

Onder deze titel vindt op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag plaats, die is georganiseerd door het DSTS en de andere wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland.Op deze dag wordt ook een boek gepresenteerd waarin auteurs uit deze instituten reflecteren op vrede, geweld en geweldloosheid. De redactie van het boek werd verzorgd door DSTS-directeur prof.dr. Manuela Kalsky en door prof.dr. Heleen Murre-v.d. Berg, directeur van het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC).

READ MORE

Multiple Religious Belonging en Geestelijke Verzorging

Multiple Religious Belonging, hoe ziet dat er in Nederland uit en hoe werkt dit door binnen de geestelijke verzorging? Op maandag 25 september organiseert de Raad van de SING hierover een symposium dat zal plaatsvinden in de pastorie van de Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12.

Tijdens dit symposium presenteren onderzoekers van de Vrije Universiteit, waaronder prof. dr. Manuela Kalsky en prof. dr. André van der Braak, enkele resultaten van het onderzoek naar Multiple Religious Belonging. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de enquête die voor dit onderzoek is gehouden onder geestelijk verzorgers. Daarnaast word je deze dag uitgedaagd na te denken wat ‘multiple religious belonging’ voor jou persoonlijk inhoudt en hoe dit doorwerkt in je werk.

Meer informatie over het programma is te vinden in deze uitnodiging.

Aanmelden kan digitaal.

Lezing Karen Armstrong: Is religion really violent?

Karen Armstrong zal tijdens de opening van het academisch jaar aan de Vrije Universiteit een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies krijgen. Dit eredoctoraat wordt uitgereikt door erepromotor Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar van de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving. De dag erna, op dinsdag 5 september houdt Karen Armstrong de lezing ‘Is religion really violent?’ in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, aanvang 20.00u. De voertaal is Engels.

Is religion really violent?
Toen Karen Armstrong na zeven jaar uittrad uit het klooster, was ze er van overtuigd dat ze zich nooit meer met religie zou bezighouden. Maar het liep anders. Armstrong werd een gevierde religiewetenschapper en schreef meer dan 21 boeken over religie. Hoe dat kwam? De Britse televisie stuurde Armstrong naar Jeruzalem en daar merkte ze dat ze niets wist over Jodendom en Islam. Ze ging op onderzoek uit en kreeg een heel ander perspectief op geloof en religie. Armstrong werd steeds kritischer: ze stelt dat gelovigen teveel belang zijn gaan hechten aan de juiste leer en dat seculieren op hun beurt geweld afschuiven op religie.

In het Westen zijn we ervan overtuigd geraakt dat het mis gaat zodra religie en politiek vermengd raken, schrijft Armstrong in haar boek ‘Fields of Blood’. Daar komt ellende en geweld van. Staat en religie moeten dus gescheiden zijn. De staat is de garant voor rust en vrede. Karen Armstrong stelt vragen bij de koppeling tussen religie en geweld. Ze vraagt zich af hoe het komt dat we geloof zijn gaan bekijken als een privézaak. Ze is kritisch op de Westerse voorkeur voor seculariteit. Volgens Armstrong maakt het ons blind voor staatsgeweld en voor de verbindende krachten van religie.

Armstrong zegt dat geloof niet gaat over waarheden, maar over betrokken handelen. Ze benadrukt compassie als gemeenschappelijke kern in religieuze tradities. Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies schreef ze het Charter for Compassion. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement.

Is het echt zo dat religie de oorzaak is van veel geweld in de wereld? En hoe verhouden zich religieus geweld en compassie? Op deze vragen gaat Armstrong in haar lezing met de titel “Is religion really violent” in. Daarnaast vertellen change agent Salmaan Sana, dominee Ad Alblas en Monica Neomagus van Stichting Handvest voor Compassie NL hoe het Handvest voor Compassie hen inspireerde.

Voor de lezing Is religion really violent? kunt u zich aanmelden via De Nieuwe Liefde.

Ik bid christelijk en mediteer boeddhistisch

Op het podium zitten Narsingh Balwantsing, Nuweira Youskine, André van der Braak en Berthe van Soest. Voor Berthe op tafel staat een Jezusbeeld dat omgeven is door roze tule. Een vreemde vertoning? Berthe lijkt deze gedachte aan te voelen. Ze vertelt gespannen, maar open over hoe ze het aankleden en het zegenen van het Jezusbeeld ervaart: “Toen ik het voor het eerst deed, voelde ik een heel grote emotie. Liefde ging stromen. Maar ik schaamde me ook. Ik vond het te kinderlijk. Ik bleef het stiekem doen, maar heb het uiteindelijk aan mijn man verteld. Die vond het zo mooi wat ik deed, dat ik nu niet meer die schaamte voel. Het is een heel intiem contact. Mag ik het voordoen?” En ze zet het beeld voor zich neer, kijkt er aandachtig naar, streelt het en zegent het dan met de klanken van een kleine klankschaal. De zaal kijkt ademloos toe. READ MORE