Title Image

Damit es anders wird zwischen uns
Interreligiöser Dialog aus der Sicht von Frauen

 

Hoe geef je vorm aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving te midden van culturele en religieuze verscheidenheid? Welke bijdrage kan de interreligieuze dialoog daaraan leveren? Hoe kunnen mensen uit verschillende religieuze tradities elkaar verstaan? Wat betekent religieuze en culturele pluriformiteit voor de eigen identiteit? Vanuit verschillende invalshoeken pakken de auteurs deze vragen op. Het gaat daarbij om de blik van de in- en de outsider, om theorie en praktijk van de interreligieuze dialoog, om religie en emancipatie, om het beeld dat je van jezelf hebt en dat een ander van je heeft en om de vraag, hoe veelvoud op een positieve manier kan werken. Op de voorgrond staan daarbij de ervaringen en visies van vrouwen, die in de interreligieuze dialoog tot nu toe (te) weinig aandacht hebben gekregen.

Auteurs:Hatice Ayten, Carola von Braun, Eveline Goodman-Thau, Amira Hafner-Al Jabaji, Manuela Kalsky, Christiane Klingspor, Gritt Klinkhammer, Rifa’at Lenzin, Irene Pabst, Eva Pruschy, Birgit Rommelspacher, Doris Strahm und Annette Wilke.

Doris Strahm/ Manuela Kalsky (Hg)
Grünewald Verlag / Schwabenverlag 2006, ISBN 3-7867-2604-3, € 16,80

Cécile Bühlmann (Christliche Friedensdienst) bespreekt Damit…

Het boek is sinds eind mei 2010 door de uitgever beschikbaar gesteld: Damit es anders wird zwischen uns.