Title Image
Vrije Universiteit Amsterdam

 

Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving

De Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving wil theologie en samenleving met elkaar te verbinden in de geest van de Dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx. De leerstoel werkt mee aan het NWO-onderzoek naar Multiple Religious Belonging en verzorgt onderwijs en publieksactiviteiten.

De Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft als doel theologie en samenleving met elkaar te verbinden. Het gedachtegoed van de theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009), dominicaan, vormt hierbij het uitgangspunt. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Manuela Kalsky. Zij geeft samen met prof. dr. André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities, leiding aan het NWO-project ‘Multiple Religious Belonging’. De leerstoel is in 2012 ontstaan op het initiatief van De Nieuwe Liefde en het DSTS.

Onderzoek

Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Multiple Religious Belonging: Hermeneutical and empirical explorations of hybrid religiosity’ brengt door middel van conceptueel-hermeneutisch en empirisch onderzoek het verschijnsel van multiple religious belonging in kaart. Leerstoelhouder Manuela Kalsky geeft samen met prof. dr. André van der Braak leiding aan dit project waaraan ook dr. Joantine Berhuijs en promovendus Daan Oostveen meewerken.

 

Het hermeneutische deelonderzoek richt zich op het verhelderen van begrippen en categorieën die toegepast worden in de academische bestudering van hybride religiositeit. Er wordt aandacht besteed aan het westers theologisch discours op het gebied van multiple religious belonging en aan de Japanse en Chinese benaderingen van dit fenomeen. Op basis van een comparatieve studie geeft dit zicht op de (on)mogelijkheden en voorwaarden voor multiple religious belonging in de westerse context. De resultaten van deze hermeneutische verkenningen maken deel uit van het proefschrift van Daan Oostveen MA wiens promotoren Manuela Kalsky en André van der Braak zijn.

 

Het empirische deelonderzoek focust met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden op de vraag hoeveel mensen in Nederland zich vertrouwd voelen met de praktijk van multiple religious belonging en in welke vormen dit fenomeen voorkomt. Dit deel van het mrb-onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Joantine Berghuijs, postdoc.

 

Leden van de onderzoeksgroep hebben deelgenomen aan verscheidene (internationale) conferenties over Multiple Religious Belonging. Zo leidde prof. dr. Manuela Kalsky in 2015 bijvoorbeeld een internationaal mrb-panel tijdens de International Association for the History of Religion in Erfurt, Duitsland. Dr. Joantine Berghuijs en Daan Oostveen MA presenteerden daar de resultaten van hun onderzoek.

 

De internationale bekendheid van dit onderzoek leidde ertoe dat prof. dr. Manuela Kalsky in 2016 voor drie maanden benoemd werd tot gasthoogleraar aan de Akademie der Weltreligionen van de Universität Hamburg. Gedurende haar verblijf stonden gezamenlijke onderzoekseminars, het geven van onderwijs en publieke optredens centraal.

 

Verder wordt er vanuit het mrb-project medewerking verleend aan het VU-onderzoeksproject Interfaith Spiritual Care van prof. dr. Ruard Ganzevoort. Ook geestelijke verzorging vindt in toenemende mate plaats in de context van religieuze diversiteit en multiple religious belonging. Anke Liefbroer MA MSc en dr. Joantine Berghuijs werken samen aan een vragenlijst voor dit onderzoeksproject. Ook is er een enquête opgesteld voor geestelijk verzorgers die lid zijn van de VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers), één van de maatschappelijke partners van het mrb-onderzoek.

Publicaties

Manuela Kalsky & Heleen Murre (red.), De prijs van vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Heeswijk: Berne Media, 2017.

 

Manuela Kalsky, ‘Geweld ontwijdt de naam van God. De weg van schuld, vergeving en compassie’. In: Manuela Kalsky, Heleen Murre (red.), De prijs van vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Heeswijk: Berne Media, 2017, 121-133.

 

Manuela Kalsky, ‘Ein neues Wir und die Kirchen’. In: T. Dienberg e.a. (Hrgs.), … am Ende ganz allein? Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten, Münster: Aschendorff Verlag, 2017, 89-102.

 

Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), MiX. Flexibel Geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Glossy magazine t.b.v. verspreiding van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar Multiple Religious Belonging onder een breed publiek.

 

Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), De Gruyter Open Theology, topical issue Multiple Religious Belonging 3 (2017) 1.

 

Joantine Berghuijs, Manuela Kalsky, Daan Oostveen, André van der Braak, ‘Aspecten van belonging in multiple religious belonging’. In: Psyche & Geloof 28 (2017) 2, 79-99.

 

Manuela Kalsky, ‘W!J verbindt de verschillen’. In: Blind, online interdisciplinair tijdschrift (2017) 46, https://www.ziedaar.nl/article.php?id=536.

 

Manuela Kalsky, ‘Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards Transreligious Multiplicity’. In: De Gruyter Open Theology, topical issue Multiple Religious Belonging  3 (2017) 1, 345-359.

 

Manuela Kalsky, Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, André van der Braak, ‘Exploring Single and Multiple Religious Belonging’. In: Journal of Empirical Theology, 2017 (nog te verschijnen).

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, Anke Liefbroer, ‘Religious Belonging among Visitors of Dominican Spiritual Centers in the Netherlands’. In: Journal of Contemporary Religion, 2018 (nog te verschijnen).

Onderwijs

De leerstoel verzorgt verschillende collegereeksen en gastcolleges. In 2017 zijn dit:

 

Collegereeks ‘Sacred Cityscapes: Religion, Identity and Conflict in a Global City’, samen met prof.dr. Thijl Sunier, honoursprogramma VU en UvA, Vrije Universiteit, oktober-december.

 

Collegereeks ‘Building Interreligious Relations’, samen met prof.dr. André van der Braak, september-oktober.

 

In 2016 vonden de onderstaande colleges plaats:

 

Collegereeks ‘Theologie des guten Lebens für alle aus transreligiöser Sicht’, samen met prof.dr. Ephraim Meir, Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg, april-juli.

 

Collegereeks ‘Kulturelle und religiöse Vielfalt in Europa: Identitätsdiskurs, Social Media, Hybridisierung des Religiösen und die Konsequenzen für den interreligiösen Dialog’, Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg, mei-juli.

 

Collegereeks ‘Religion, Identity and Conflict’, samen met prof.dr. Thijl Sunier, honoursprogramma VU en UvA, Vrije Universiteit, oktober-december.

 

Gastcollege in de collegereeks ‘Global Religion, Local Diversity’ van prof.dr. Thijl Sunier, Vrije Universiteit, 24 november.

 

Daarnaast begeleidt prof. dr. Manuela Kalsky een aantal promovendi.

Publieksactiviteiten

Naast onderzoek is het verzorgen van publieksactiviteiten een belangrijke taak van de leerstoel. Jaarlijks geeft Manuela Kalsky talloze lezingen door het hele land.

 

Daarnaast zijn er diverse media-optredens geweest, zoals aan het EO-televisieprogramma Het Vermoeden op 6 november 2016, en ‘A Discussion with Manuela Kalsky, Vrije Universiteit’. Dit interview vond plaats in het kader van het International Higher Education Interfaith Leadership Forum, Berkley Center, Georgetown University, Washington DC, 19 september 2016.

Jaarverslagen