European Project for Interreligious Learning (EPIL)
22926
post-template-default,single,single-post,postid-22926,single-format-standard,stockholm-core-1.0.5,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

European Project for Interreligious Learning (EPIL)

European Project for Interreligious Learning (EPIL)

Hoewel religiestudies en interreligieuze samenwerking al decennia op de Europese agenda staan, is goed omgaan met interreligieuze en interculturele verschillen alleen maar belangrijker geworden. Het European Project for Interreligious Learning (EPIL) is gestoeld op de overtuiging dat christelijke en islamitische vrouwen samen kunnen werken en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vreedzame samenleving in Europa.

Waarom een Europees project?
Religie vormt onze identiteit en beïnvloedt onze relaties. Hoewel religie in Europa vaak een bron van conflict is geweest, heeft religie mensen ook geïnspireerd om te vechten voor vrijheid, menselijke waardigheid en emancipatie. Zelfs in moderne seculiere samenlevingen, zoals Nederland, speelt religie nog steeds een rol doordat onze waarden, overtuigingen en leefstijl erdoor worden beïnvloed.

De Europese samenleving wordt vaak omschreven als christelijk. Daarmee negeert men dat ook het Jodendom en de Islam een belangrijke rol spelen en altijd hebben gespeeld. De verschillende religies stonden vaak vijandig tegenover elkaar en de vijandige denkbeelden van toen woekeren tot op de dag van vandaag door als populaire vooroordelen.

Ondertussen is een nieuwe generatie opgestaan. Zij willen weten hoe ‘integratie’ en een gezamenlijke toekomst hun leven kunnen beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden, moeten ze leren hoe etniciteit, religie en cultuur bronnen zijn voor onze identiteit en hoe ze ons kunnen helpen om de verschillen tussen ons te herkennen en te respecteren.

De doelen van EPIL
EPIL is een educatieprogramma ontworpen om studenten te trainen in een beter begrip en omgang met religieuze diversiteit. Zo wil ze bewerkstelligen dat studenten zelf kunnen bouwen aan gelijkwaardige en vredige gemeenschappen. De focus ligt hierbij op de relatie tussen moslims en christenen en op de rol die vrouwen kunnen spelen in het creëren van een cultuur van vrede.

De doelstellingen van het project zijn:

 • tonen hoe de Islam en het Christendom ‘systemen van zijn’ zijn;
 • onderzoeken wat de vrijheid van geloof inhoudt binnen de seculiere en democratische context van de Europese samenlevingen;
 • bewustzijn creëren over de geschiedkundige rol van de Islam in Europa en hoe dat tot op de dag van vandaag doorwerkt in onze relaties;
 • analyseren van zaken die leiden tot het misbruiken van religie voor niet-religieuze doeleinden en vaststellen hoe dit misbruik tegengegaan kan worden;
 • ontwikkelen van een genderperspectief waarbij uitgegaan wordt van (de bijdragen) van vrouwen;
 • bewust worden van de potentie die religie heeft in het creëren van een samenleving van vrede die gekenmerkt wordt door sociale harmonie, en de rol die vrouwen hierbij spelen;
 • bijdragen aan het bestrijden van geweld en discriminatie, en bijdragen aan het respect voor mensenrechten;
 • trainen van studenten in methoden over hoe van elkaar te leren, te communiceren en te bemiddelen in conflicten.

 

Studieprogramma
EPIL verzorgt twee jaar durende studies. Het huidige studieprogramma is begonnen in het collegejaar 2015-2016. Het project werkt als een ‘roaming college’, wat betekent dat de colleges en werkgroepen plaatsvinden daar waar mensen zelf de problemen ervaren hebben en zoeken naar oplossingen.

Het studieprogramma bestaat uit vijf modules. Deze modules worden op verschillende locaties in Europa gehouden. Deze methodiek zorgt voor een sterke emotionele en intellectuele band tussen de EPIL-student en de locale mensen. Netwerken wordt zo een onderdeel van het leerproces en stelt de EPIL-studenten in staat de grote diversiteit in Europa te ervaren.

Aanvullend op de modules zijn er studiegroepen. Deze studiegroepen bestaan uit studenten die uit dezelfde regio komen. Deze studiegroepen vormen de basis tijdens het studieproject, omdat hier de modules worden voorbereid.

Modules van EPIL 2015-2017

 • Istanbul, 17-23 oktober 2015: Identity Discrimination and Islamophobia
 • Wenen, 1-7 oktober 2016: Historic Memoriesand Present Day Realitiets
 • Sarajevo, 20-26 mei 2017: Justice and Reconciliation as Contribution to Healing Processes
 • Amsterdam, 30 september – 6 oktober 2017: The Challange of Migrant Communities – Revisiting ‘Integration’.

 

Wie kan deelnemen?
Het programma is exclusief voor vrouwen. Daarnaast is een middelbare schooldiploma en professionele trainingen of drie jaar werkervaring vereist.

De modules worden in het Engels gegeven. Kunnen converseren, lezen en schrijven in het Engels is daarom eveneens een vereiste. Daarnaast bevatten sommige modules een eenvoudige taalcursus. De studiegroepen werken in hun eigen taal. De opdrachten mogen in het Nederlands gemaakt worden.

Om het diploma te behalen, is vereist dat de studente het hele programma volgt en alle opdrachten maakt.

De hoogte van het studiegeld is afhankelijk van de financiële situatie van de studente, waarbij rekening wordt gehouden met de economische verschillen tussen de deelnemende landen.

Er is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Deze beurzen dekken een deel van de kosten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van het DSTS.

Tags: