Title Image

Flexibel geloven
Zingeving voorbij de grenzen van religies

 

Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Dit boek verkent de veelkleurigheid van deze maatschappelijke realiteit aan de hand van elf portretten.

Zes geïnterviewden combineren elementen uit religieuze tradities, zoals cabaretière Nilgün Yerli. Haar huwelijksviering werd geleid door voorgangers uit vier religies. Diana Vernooij gaat voor in een christelijke basisgemeente én is volmondig boeddhist. Timo Bravo is druïde en Taizéganger.

De vijf anderen veranderden in de loop van hun leven van geloof, zoals Dimitri Woei, die na een katholieke jeugd hindoe werd. Sommige bekeerlingen bleven religieuze elementen uit hun jeugd koesteren. Zo vindt de tot de islam bekeerde domineesdochter Anne Dijk zichzelf als moslim een ‘betere christen’.

Alle geïnterviewden vertellen openhartig over het verloop van hun zoektocht en verwoorden hun oude en nieuwe overtuigingen. Ze beschrijven hoe zij hun geloof vormgeven in hun dagelijks leven.

Frieda Pruim hield de interviews en Manuela Kalsky reflecteert in de nabeschouwing op de interviews en het in opkomst zijnde fenomeen meervoudige religieuze binding. Jocelyne Moreau maakte de foto’s.

Flexibel geloven is uitgegeven bij Uitgeverij Skandalon.