Matthias Kaljouw

matthias-kaljouw-grootMatthias Kaljouw richtte zich in zijn onderzoek op de vraag hoe in het politieke domein op de huidige transformatie van religie in Nederland wordt gereageerd (religieuze verscheidenheid en multiple religious beloning). De focus ligt op de actuele discussie over de toekomst van het levensbeschouwelijk onderwijs. Daarbij gaat het om de inrichting van het duale onderwijsstelsel en de toekomst van het inhoudelijk onderwijs op basisscholen en op middelbare scholen (Platform Onderwijs2032). Welke plaats neemt religie in deze discussies in? En hoe wordt er gereageerd op de transformatie van religie? Welke betekenis wordt religie in het toekomstig onderwijs toebedeeld, gezien de groeiende religieuze diversiteit en het afnemen van institutionele religie in Nederland?

 

Het onderzoek resulteert in een bijdrage voor de (in 2016 te verschijnen) DSTS-bundel over religieuze waarheid. Het volledige onderzoek zal ook worden beschreven in een brochure van het DSTS. In deze brochure komt aan de orde welke gevolgen de transformatie van religie in Nederland heeft voor de betekenis van religie in het onderwijs.

 

Een eerdere publicatie in het kader van dit onderzoek verscheen in De Linker Wang en op Nieuwwij.nl, en werd besproken in magazine Naar school! van openbare onderwijsorganisatie VOS/ABB (Martin van den Bogaerdt, ‘Theoloog pleit voor ontzuild onderwijs’, in:¬†Naar school!¬†(2015) 1, 18-19).

 

https://www.facebook.com/mjkaljouw?fref=ts