Amsterdam 18-12-2015 Levenslessen: Manuela Kalsky Foto Maurice BoyerManuela Kalsky (Salzgitter-Bad, 1961) is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en van project W!J. Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit.

 

Manuela Kalsky studeerde theologie in Marburg en Amsterdam. Na haar doctoraalexamen in 1988 werkte zij als onderzoekster op het gebied van vrouwenstudies theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde op een onderzoek naar de christologie vanuit feministisch-oecumenisch perspectief.

 

Tot en met 2017 geeft zij samen met André van der Braak leiding aan het DSTS-onderzoek over meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in Nederland, en aan het parallel hiermee lopende NWO-onderzoeksproject aan de Vrije Universiteit.

 

Manuela Kalsky is mede-initiator en directeur van de multimediale website Nieuwwij.nl. Ze is een veelgevraagd spreker op (internationale) conferenties en mengt zich regelmatig in de maatschappelijke discussie over religie in Nederland, onder andere via het Theologisch Elftal in dagblad Trouw.

 

Voor meer informatie kijk op www.manuelakalsky.net.

  

Recente publicaties

Lijst met alle publicaties