Religie en onderwijs: tijd voor heroriëntatie

Wat is de ideale plaats van religie in het onderwijs? Daar is niet gemakkelijk op te antwoorden. Allerlei verschillende discussies rondom religie en onderwijs drukken deze vraag weg. In de politieke en maatschappelijke discussies gaat het immers vooral over het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs, burgerschapsvorming en schoolidentiteiten.

Matthias Kaljouw MA onderzocht als tijdelijke onderzoeker van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving de verhouding tussen religie en onderwijs. Matthias, afgestudeerd in de theologie en religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vertrekt hierbij vanuit de vraag hoe levensbeschouwelijk en religieus onderwijs leerlingen kan vormen in de kunst van het samenleven met verschillen.

Deze brochure is zowel interessant voor mensen werkzaam binnen het primair onderwijs als binnen het voortgezet onderwijs. Religie & Onderwijs. Tijd voor heroriëntatie laat zien tegen welke problemen er wordt aangelopen en komt met aanbevelingen hoe scholen beter met religie in de klas om kunnen gaan.

Hieronder kunt u de brochure inzien. Downloaden kan via deze link.