Title Image

Ons rakelings nabij

Gedaantevaranderingen van God en geloof.
Ter ere van Edward Schillebeeckx

 

Onder redactie van Manuela Kalsky, André Lascaris, Leo Oosterveen, Inez van der Spek
DSTS/Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 2005, ISBN 90 211 4054 3, 155 blz., €16.50

Het boek is te lezen als pdf: Ons rakelings nabij.

Edward Schillebeeckx
Christelijke identiteit, uitdagend en uitgedaagd
Over de rakelingse nabijheid van de onervaarbare God

André Lascaris
Leeg is de aarde van Gods heerlijkheid
De aanwezigheid van God in een wereld vol concurrentie

Robert J. Schreiter
Verzoening als uitdaging en kans
Het heil van God in de wereld van vandaag

Erik Borgman
Openheid voor de sporen van de God van heil
Edward Schillebeeckx over dominicaanse identiteit

Marit Monteiro
Een dominicaanse familie zonder grenzen
Transformatie van dominicaanse identiteit of een utopie?

Huub Oosterhuis
Bestaat God?

Manuela Kalsky
Een veelgelovig bestaan
Ethisch handelen en interreligieuze dialoog

David Tracy
Verbondenheid en afstand
Een pleidooi voor het bijeenhouden van religieuze polariteiten

Emilio Platti
Op de wegen van vrede
Een nieuw verstaan van de islam als geloofsdaad

Inez van der Spek
Gedaanteveranderingen
Toni Morrisons Beloved als bron van een meerstemmig verstaan van de Geest

Beknopte bibliografie van werken van en over Edward Schillebeeckx