Op audiëntie bij paus Franciscus
23497
post-template-default,single,single-post,postid-23497,single-format-gallery,stockholm-core-1.0.5,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Op audiëntie bij paus Franciscus

Op 12 mei 2018 ontving paus Franciscus een delegatie van de Vlaamse denktank Logia. Onze stafmedewerker Ellen Van Stichel was erbij.

Logia is een in 2011 opgerichte christelijke denktank met experts uit heel Vlaanderen. De doelstelling  is om de christelijke stem van het evangelie opnieuw aanwezig te brengen in de algemene media: pers, radio, televisie en online.  Via betrokkenheid en reflectie vanuit hun expertise voeden de experten het maatschappelijke debat over thema’s als economie en welzijn, kunst en cultuur, Europa, duurzaamheid, onderwijs en opvoeding, justitie, sport(ethiek), wetenschap, religie, politiek, enz. De naam ‘Logia’ verwijst naar de bron van hun inspiratie: de woorden van Jezus. Ontstaan in Vlaanderen, is Logia ook inmiddels in Nederland actief.

Paus Franciscus bedankte de leden van Logia voor hun engagement. In een sterk geseculariseerde context gaat dit in tegen de tendens om geloof te verdringen naar de privésfeer. Zich afsluiten van de wereld kan echter nooit “synoniem zijn voor het christelijke geloof.” Citerend uit Evangelii Gaudium bevestigde hij dat Logia daarentegen getuigt van een authentiek geloof dat in zich altijd een diep verlangen draagt de wereld te veranderen, waarden door te geven en de wereld iets beter achter te laten na onze doortocht op aarde.”

Daarnaast benadrukte hij het belang van de maandelijkse ontmoetingen om de onderlinge verbondenheid van een “gemeenschap in verscheidenheid verder te ontwikkelen en zichtbaar te maken.” Hij roept op om door de stem in het maatschappelijke debat en onderlinge verbondenheid bruggenbouwers te zijn, “tussen mensen, generaties en verschillende maatschappelijke groeperingen en sectoren met een bijzondere aandacht voor de zwakkeren, en allen die op een of andere manier uitgesloten worden.”

Paus Franciscus erkende het initiatief als een belangrijke manier om door inzet van competenties en talenten bij te dragen aan “het goede (leven) voor allen, in dienst van de opbouw van een meer rechtvaardige, meer broederlijke en meer menselijke samenleving.” Deze oproep om geïnspireerd door het evangelie te reflecteren op en via dialoog bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving slaat naadloos aan bij de doelstelling van het DSTS en ons onderzoeksproject rond het goede leven voor allen.

De integrale tekst van paus Franciscus (in het Italiaans en het Frans).

Meer informatie over Logia Vlaanderen of Logia Nederland.