Title Image

Wat is het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving?

Jaarverslagen

Hier kunt u onze recente jaarverslagen in PDF downloaden. Oudere jaarverslagen kunnen opgevraagd worden.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

ANBI

Het DSTS is een algemeen nut beogende instelling. Klik hier voor meer informatie.

KNR


Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Zie www.knr.nl/pin

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) is een onafhankelijk theologisch onderzoeksinstituut. Het werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen om zo een eigen onderzoeksinstituut te hebben naast de van kerken en overheid afhankelijke theologische instellingen. Vragen uit de samenleving vormen het uitgangspunt voor het onderzoek.

 

Het DSTS richt zich van juli 2017 tot en met 2021 op de vraag wat het goede leven voor allen inhoudt. Wat het goede leven voor allen is, is een vraag die mondiaal speelt, maar ook binnen Europa steeds relevanter wordt. In de lijn van de dominicaan Marie-Dominique Chenu (1895-1990) wil het DSTS de ‘tekenen van de tijd’ analyseren en doorgronden in wisselwerking met de verhalen uit de christelijke traditie(s). Chenu o.p. stelt namelijk dat het handwerk van de theologie eruit bestaat de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie te lezen. Op deze manier wil het DSTS ontdekken wat de ingrediënten zijn van het goede leven voor allen.

 

Het DSTS onderhoudt diverse samenwerkingsverbanden. Een belangrijke partner is de Nederlandse provincie van de dominicanen. Het DSTS is één van de Dominicaanse projecten in Nederland en wordt financieel gesteund door de orde.

 

Prof. dr. Manuela Kalsky, directeur van het DSTS, is één dag in de week gedetacheerd als leerstoelhouder van de Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van deze leerstoel is om theologie en samenleving met elkaar te verbinden in de geest van de dominicaan en theoloog Edward Schillebeeckx. Deze leerstoel is ingesteld door De Nieuwe Liefde, centrum voor bezinning, debat en poëzie en het DSTS. Bij De Nieuwe Liefde vinden de publieksactiviteiten van de leerstoel plaats.

 

Project W!J was lang onderdeel van het DSTS, maar is per 1 januari 2017 een zelfstandige stichting geworden. Project W!J ontstond in 2008. Het was een multimediaal project waar de website Nieuwwij.nl het hart van vormde. In de loop der tijd heeft het project zich ontwikkeld tot het platform in Nederland op het gebied van zingeving. De website trekt maandelijks 80.000 unieke bezoekers en de onderdelen W!J leert, W!J werkt, W!J adviseert en W!J spreekt zijn volop in ontwikkeling.