Partners

Samenwerking

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving is een onafhankelijk studiecentrum dat midden in de samenleving staat. Vanuit deze middenpositie zoekt ze de samenwerking met andere partijen.

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving is opgericht door de Nederlandse provincie van de Orde der Predikers. De Dominicanen creëerden zo een eigen onafhankelijk onderzoeksinstituut.

 

Tot op de dag van vandaag heeft het DSTS een sterke band met de Dominicanen in Nederland. Dit komt onder meer tot uiting in de samenwerking aan dominicaanse projecten en in de betrokkenheid van een aantal dominicanen bij het DSTS.

In het onderzoek werken de Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving , de Faculteit der Godgeleerdheid (beiden onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam) en het DSTS nauw met elkaar samen. Op dit moment wordt op de Vrije Universiteit het NWO-onderzoek naar Multiple Religious Belonging uitgevoerd dat wederzijds complementair is aan het DSTS-onderzoek naar Meervoudige Religieuze Binding.

De Orde der Predikers is een wereldwijde orde. Het DSTS deelt in dit netwerk en heeft zo over de hele wereld contacten met dominicanen.

Het Institut M.-Dominique Chenu is een onafhankelijk Dominicaans onderzoeksinstituut voor filosofie en theologie in Berlijn.

Het instituut focust op de volgende drie thema’s:

  1. sociale en politieke problemen binnen de Duitse, Europese en internationale context
  2. systematisch theologisch en filosofisch onderzoek naar het postmodernisme
  3. reflecties op hedendaagse spirituele personen

Het onderzoek van het DSTS sluit hier op aan.

In 2008 stond het DSTS aan de wieg van Project W!J. Project W!J staat voor het verbinden van de verschillen en bestond in haar begintijd uit de website Nieuwwij.nl en zogenaamde ‘offline’ activiteiten waar mensen van verschillende religieuze en culturele achtergronden elkaar ontmoetten.

 

Project W!J is in de loop der jaren enorm gegroeid. Nieuwwij.nl is uitgegroeid tot de toonaangevende website op het gebied van culturele en religieuze diversiteit. De offline activiteiten hebben een stevige basis gekregen in de onderdelen W!J leert, W!J werkt, W!J adviseert en W!J spreekt.

 

Dit heeft het DSTS doen besluiten om Project W!J te verzelfstandigen. Sinds 1 januari 2017 gaat Project W!J verder in de stichting Nieuw Wij.

De Nieuwe Liefde in Amsterdam is een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Het centrum is een initiatief van Huub Oosterhuis en biedt verdieping op het gebied van religieuze traditie en vernieuwing.

 

De Nieuwe Liefde heeft samen met het DSTS het initiatief genomen tot de oprichting van de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is De Nieuwe Liefde regelmatig de locatie voor publieksactiviteiten van het DSTS.

EPIL

European Project for Interreligious Education

EPIL is een internationaal studieproject dat zich richt op vrouwelijke studenten. Deze studentes leren omgaan met interreligieuze diversiteit en worden getraind in het opbouwen van vreedzame gemeenschappen. Het DSTS is penvoerder van EPIL in Nederland.