Taede Smedes

Taede Smedes deed een éénjarig onderzoek naar de spiritualiteit van religieuze atheïsten, religieuze naturalisten en posttheïsten. Deze mensen zijn ieder op hun eigen manier, met of zonder God, op zoek naar een levensvisie waarin zij zich thuis voelen in de kosmos die hen overstijgt en omvat. Daarmee stelde Smedes de vraag of in de huidige vloeibare samenleving met een snel veranderend religieus landschap begrippen als ‘geloof’ en ‘ongeloof’ wellicht betekenisloos zijn geworden.

 

Hij heeft gezocht naar aanknopingspunten voor een nieuwe hermeneutiek van religious belonging die het dualistische denken in termen van ’theïsme’ versus ‘atheïsme’ en ‘religieus’ versus ‘seculier’ overstijgt. Hierbij staan noties als verbondenheid, zich thuis voelen, maar ook ervaringen van ‘het heilige’ centraal.

 

Gedurende het jaar schreef Smedes met regelmaat artikelen die voortkwamen uit het project en recensies over boeken die hiervoor relevant waren. Veel van die artikelen verschenen op Nieuwwij.nl. Met name de briefwisseling tussen Taede Smedes en Hendro Munsterman behoort tot de best gelezen artikelen van 2015 op Nieuwwij.nl.

 

Taede realiseerde ook een samenwerking tussen het Universitair Centrum Sint-Ignatius te Antwerpen (UCSIA) en het DSTS, zodat UCSIA ook in Vlaanderen ruchtbaarheid gaf aan het DSTS-onderzoeksproject. Dat resulteerde in een interview met het invloedrijke weekblad Tertio en een publiekslezing in Antwerpen op 1 december 2015, die door ruim honderd belangstellenden werd bijgewoond. Het DSTS-project heeft zo ook in Vlaanderen brede belangstelling gekregen.

 

https://tasmedes.wordpress.com/

https://twitter.com/tasmedes

https://www.facebook.com/taede.smedes?fref=ts

https://www.linkedin.com/in/taede-smedes-5b73131/

 

Boekpublicatie

nw-god_iets_of_niets_cover

 

Publicaties in 2015