Het goede leven voor allen Tag

Het moedige gesprek

De landbouw in Nederland staat voor serieuze uitdagingen. Op 22 mei kwamen er op een boerderij in Barneveld boeren, milieubeschermers, bankiers, politici, theologen en economen samen in een veilige sfeer om deze uitdagingen te bespreken en een concept van hoop, ontleend aan het werk van Jonathan Sacks, te verkennen als mogelijke oplossingsrichting. READ MORE

Eco-theologie

‘Je naaste liefhebben als jezelf’ behoort tot het hart van de bijbelse traditie. Maar wie is je naaste eigenlijk? In de hoofdstroom van de Europese christelijke theologie zijn de teksten doorgaans gelezen op een wijze dat de naaste geïnterpreteerd wordt als onze medemens. READ MORE

Het goede leven voor allen

‘Het goede leven voor allen’ is de titel van het nieuwe onderzoeksproject van het DSTS. De komende vier jaar gaat het DSTS onderzoeken wat de ingrediënten zijn voor het goede leven voor allen. Enerzijds wordt dit onderzocht vanuit dominicaans-theologisch perspectief, anderzijds vanuit interreligieus perspectief. Zo wil het studiecentrum erachter komen wat in onze tijd en onze samenleving, die gekenmerkt worden door een pluraliteit aan levensovertuigingen, bijdraagt aan een goed leven voor iedereen.

Op de pagina ‘Onderzoek‘ is meer te lezen over de opzet van het onderzoek. Ook worden de vier deelprojecten, waaruit dit onderzoek bestaat, kort uiteengezet.

Door de tijd heen zullen er regelmatig berichten en publicaties over dit onderzoeksproject verschijnen. En onlangs is op deze site een interviewserie gepubliceerd waarin verschillende dominicanen gevraagd is naar hun visie op het goede leven voor allen:

Zie hulpvragen niet als belasting – Erik Borgman

Onmetelijke rijkdom – Ben Vocking o.p.

Die fietsenmaker? Gewoon een wijs man – zuster Christa o.p.

“Het gaat blijkbaar over God en zo” – Leo Raph. A. de Jong o.p.

Wees hoopvol – Hans Hamers (lid van de DLN)

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ – Michael-Dominique Magielse o.p.

“Roeien met de riemen die we zijn” – Jan Laan o.p.

 

Jan Laan

“Roeien met de riemen die we zijn”

Jan LaanHet goede leven voor allen. Vanuit dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Dit maal neemt Jan Laan o.p. (1940) het woord. Sinds 1968 is hij werkzaam in het parochiepastoraat en heeft hij ook een aantal jaar gewerkt als arbeidspastor. Nu is hij prior van het dominicanenklooster in Zwolle en bevordert daar het ‘goede leven’. Wat leren zijn ervaringen ons over het goede leven voor allen?READ MORE

‘Een beter milieu begint bij jezelf’

Het goede leven voor allen. Vanuit dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? “Een beter milieu begint bij jezelf. Een beter leven ook, want goed leven begint bij het hebben van oor en oog voor elkaar” Michael-Dominique Magielse OP, voorheen werkzaam bij de radio en televisie en nu dominicaan, over ‘beter’ en ‘goed’ leven.

READ MORE

Studie liturgie

Wees hoopvol

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Voor Hans Hamers (1959) is het van existentieel belang om zinvolle relaties te hebben. Hans is o.a. pastoraal werker bij de Effata-gemeenschap in Nijmegen-Oost en lid van de dominicaanse lekengemeenschap: “Ook op de tennisbaan zoek ik zingevende relaties.”

READ MORE

“Het gaat blijkbaar over God en zo”

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie: ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Leo Raph. A. de Jong OP zet zich over zijn weerstand tegen deze veel te grote vraag heen, zoekt en komt tot een verrassend antwoord.

READ MORE

Die fietsenmaker? Gewoon een wijs man

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Zr. Christa (1945), dominicanes van Bethanië en woonachtig in Stevensbeek, houdt het op ‘harmonie’. “Leef in harmonie met jezelf en je omgeving. Ruzie maken mag, een blauw oog gaat vanzelf weer over, maar leg het bij voordat je naar bed gaat.”

READ MORE

Onmetelijke rijkdom

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Ben Vocking OP, jarenlang werkzaam geweest in Peru en Puerto Rico en daarna in de Surinaamse parochie in Rotterdam: “Het is voor ons mensen noodzakelijk dat we op elkaar betrokken zijn en elkaar dragen. Dan krijgen we een rijkdom die onmetelijk is.”READ MORE

Zie hulpvragen niet als belasting

(foto: Arjan Broers)

Het goede leven voor allen. Vanuit Dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor dit leven. In deze serie ‘Het goede leven voor allen’ komen verschillende mensen uit de dominicaanse beweging aan het woord. Wat zijn hun smaakmakers? Als eerste spreekt Erik Borgman. Hij is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en academisch directeur van Tilburg Cobbenhagen Center. “Het gaat niet om wat ik me als goed leven voor stel, maar om wat anderen zich als goed leven voorstellen.”READ MORE