Title Image

Openbaring vind(t) plaats
Over onthullende ervaringen

 

TGL-cahier 2002, DSTS/TGL, Leuven/Berg en Dal 2002
ISSN 1370-6691, € 6,-

Inhoudsopgave

Voorwoord

Leo Oosterveen
Van klassiek naar nieuw door eigen ervaring
Theologiseren in het DSTS

Angela Berlis
De nacht baart ruimte
Over vindplaatsen van openbaring

André Lascaris
Trouw aan de aarde en het dagelijke bestaan
Openbaringen veranderen de wereld

Manuela Kalsky
Apocalyptische taferelen
11 september, het boek Openbaring en de serie ‘Left Behind’

Marjolijn De Wilde en Ignace D’hert
Rondetafelgesprek: Openbaring tussen op eigen kracht en fast food
Verschillende werelden achter één begrip

Stephan van Erp
Ontvankelijk voor het licht van de oneindigheid
Giordano Bruno en de hedendaagse magie

Barbara Leijnse
Openbaring als worsteling
Over de film ‘Festen’ en Jakobs gevecht bij de Jabbok

Leo Oosterveen
De indringer in de plot
Stervenskunst tussen regie en overgave

Bestellen kunt u bij Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Ravenstraat 98, 3000 Leuven, België. Tel: 0032 (0) 16240194; of via E-mail: TGL